Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2021

Begroting 600 miljoen

De belangrijke raadsvergadering van gisteren omtrent de begrotingen van 600 miljoen (!) voor 2022 is op het laatste moment digitaal gevoerd als gevolg van een besmette collega. Wij wensen hem veel sterkte. D66 heeft deze speciale avond ook een motie buiten de orde ingediend en omgezet als een extra signaal om het bron- en contactonderzoek te hervatten. We moeten alert blijven in de bestrijding van het Coronavirus.

Het werd een lange, lange avond achter het computerscherm maar gelukkig is de begroting na een lange vergaderavond met algemene stemming aangenomen.

Er is veel besproken, veel moties zijn de revue gepasseerd en terugkijkend is D66 trots op:
1/. de motie woningmarkt: er komt zowel een onderzoek om bouwprocedures te versnellen als een onderzoek naar mogelijke containerwoningen voor statushouders.
2/. De motie aanstellen van een verbinder voor laaggeletterdheid

Minder blij is D66 met het standpunt van de FNP waarin zij voorrang willen geven aan Friezen en Friezen om Utens in de nieuwe huisvestingsverordening. De discussie hieromtrent is nog gaande.

Vol goede moed gaat D66 op naar het verkiezingsjaar 2022 waarin de raadsleden Tonko, Julie, Johan en Anne met frisse energie nog meer voor de gemeente Leeuwarden willen bereiken.