Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 oktober 2021

Vragenuurtje gemeenteraad: Zijn er wel genoeg woningen voor onze studenten?

Aankomende maandag stelt Johan Magré namens onze fractie vragen aan het college van B&W over zorgen die er zijn onder studenten over het vinden van een kamer in Leeuwarden.

Donderdag 30 september verscheen op de website van Omrop Fryslân een artikel en interview omtrent studentenhuisvesting in Leeuwarden. Dhr. Kooistra stelt onder andere
over het zoeken naar oplossingen voor de krapte omtrent studentenhuisvesting: “De hegeskoallen sjogge it net as har taak en de gemeente is drok mei oare problemen.”
Op dezelfde dag verscheen een artikel omtrent de groei en ambities van de RUG Campus Fryslân.

Topman van de RUG Jouke de Vries stelt over de problematiek omtrent studentenhuisvesting dat de gemeente moet nadenken hoe dit probleem kan worden
opgelost: “Wij mogen geen woningen bouwen.” Ook verscheen een artikel in het AD omtrent studenten die stoppen met hun studie als
gevolg van het gebrek aan woonruimte. Dhr. Van den Brink, bestuurder van Hogeschool Rotterdam, geeft aan dat het tekort aan studentenhuisvesting leidt tot uitval: “Er lopen zeker
400 mensen rond die geen kamer kunnen vinden. Een aantal daarvan heeft aangegeven dat ze daardoor stopt met de studie.

Naar aanleiding van deze drie artikelen stelt onze fractie samen met de fractie van GroenLinks de volgende vragen.