Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 september 2021

Schriftelijke Vragen: Vaccinatiegraad

Op 13 september jl. stond er in het Friesch Dagblad een artikel over de instrumenten die gemeenten hebben om de vaccinatiegraad te verhogen.

https://frieschdagblad.nl/regio/Gemeenten-moeten-grotere-rol-spelen-in-vaccinatiestrategie-zeggen-onderzoekers-27039718.html

We zouden bijna vergeten dat we voor de pandemie al te maken hebben met een dalende vaccinatiegraad. De fracties van D66 , VVD en CDA dienden tijdens de
behandeling van de begroting 2019, op 7 november 2018, een motie in om het college op te roepen zich maximaal in te spannen om de vaccinatiegraad in
verhogen. Die motie is niet (volledig) uitgevoerd en daarom stelden wij op 19 december 2019 schriftelijke vragen. Deze zijn beantwoordt op 4 mei 2020.

De antwoorden op deze vragen, de Corona pandemie en het artikel in het Friesch Dagblad zijn voor de fracties van D66 en de VVD aanleiding om opnieuw vragen te
stellen aan het college.

Hier de Schriftelijke Vragen D66 VVD Vaccinatiegraad.