Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 september 2021

Schriftelijke Vragen: Gaat ieder kind nog wel op schoolreisje?

Op donderdag 19 augustus verscheen op de website van Omrop Fryslân een artikel over de zorgen die Stichting Leergeld heeft omtrent het aanbieden van schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten door PO en VO-scholen.[1] Dit komt door een wetswijziging die op 1 augustus in is gegaan. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.[2]

D66 staat achter het doel omtrent deze wetswijziging. Echter in de praktijk zijn er door deze wetswijziging wel wat zorgen. Daarom de volgende schriftelijke vragen:

  1. Ontvangt het college signalen, bijvoorbeeld tijdens een LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda), dat schoolbesturen hun buitenschoolse activiteiten verschralen vanwege de vrees dat ze nu ouders niet meer om een eigen bijdrage kunnen vragen?
  2. Zo ja, is het college met ons van mening dat dit een slechte ontwikkeling is en is het college dan bereid deze zorgen te delen met de besturen tijdens een LEA-overleg, en gezamenlijk te kijken hoe nu om te gaan met deze wet?
  3. Zo nee, is het college bereid de zorgen van Stichting Leergeld te agenderen (omtrent de eventuele verschaling van buitenschoolse activiteiten) tijdens een volgend LEA-overleg en de resultaten van dit gesprek terug te koppelen naar de raad?

Schoolreizen en buitenschoolse activiteiten zoals schoolschaatsen in de Elfstedenhal dragen enorm bij aan de ontwikkeling van een kind. Stichting Leergeld heeft in onze gemeente ongeveer 2381 kinderen afgelopen jaar financieel ondersteund, daarvan werd bij 1246 kinderen het schoolreisje betaald. Door de nieuwe regelgeving mag Stichting Leergeld voortaan niet meer bijspringen.

  1. Is het college bereid om gezamenlijk met Stichting Leergeld (en de schoolbesturen) te kijken hoe dit probleem opgelost kan worden zodat deze kinderen ook aankomend schooljaar gewoon op schoolreisje kunnen?
  2. Zo ja, zou het college ook de resultaten van dit overleg kunnen terugkoppelen aan de raad?

[1] https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1083667-stichting-leergeld-bang-voor-minder-schooltripjes-door-nieuwe-wet (Geraadpleegd op 01-09-2021)

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/03/18/wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1-augustus-2021 (Geraadpleegd op 01-09-2021)