Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 september 2021

Schriftelijke Vragen: Energielabels winkels en kantoorpanden

Gisteren verscheen een artikel in het Fries Dagblad. Voor 1 januari 2023 moeten kantoorpanden een Energielabel C hebben, om als kantoor gebruikt te blijven worden.[1] Bijna 70% van de Friese kantoren voldoet daar nu nog niet aan. Hetzelfde geldt voor 66% van het Leeuwarder winkeloppervlak, zo lazen wij op 20 augustus 2021 in de Leeuwarder Courant.

D66 Leeuwarden hecht aan het voldoen aan deze regelgeving. Dat is goed voor het milieu. ‘Er valt namelijk veel winst te behalen als het gaat over energie besparen.’[2] Het is tevens een economische noodzakelijkheid voor onze gemeente. Ook in 2023 zullen we willen werken in kantoorpanden.

Twee citaten uit de LC: ‘maar als je een stap wilt zetten dan moet je samen met de gemeente kijken naar wat wel mag en ook pragmatisch denken’ & ‘En dan heb je ook nog een overheid die geen eisen stelt en dus gebeurt er niets.’

Daarom stelt onze fractie de volgende Schriftelijke vragen

[1] Art. 5.11, lid 1 Bouwbesluit 2012, https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2021-07-01 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren (Links op datum 27-08-2021).

[2] https://frieschdagblad.nl/regio/Bijna-70-procent-van-de-Friese-kantoren-voldoet-nog-niet-aan-de-energielabelplicht-27008611.html(Link op datum 27-08-2021).