Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Schriftelijke Vragen: Plaatsing van ladders aan de kades van Leeuwarden

Afgelopen weekend vond er een verschrikkelijk ongeluk plaats waarbij een jonge man in het water terecht kwam en overleed.

Naar aanleiding van dit ongeval en eerdere incidenten vraagt de Vereniging Schippers in een artikel op de website van Omrop Fryslân aan de gemeente Leeuwarden om ladders langs de kades te plaatsen.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1069053-leeuwarder-schippersvereniging-pleit-voor-meer-ladders-na-ongeluk

Het noodlottig ongeval en het interview met Vereniging Schippers is voor de fractie van D66 aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

  1. Heeft het college zicht op het aantal drenkelingen die vanaf 2018 te water zijn geraakt in Leeuwarden?
  2. Waarom zijn er alleen ladders geplaatst binnen de stadsgrachten en niet daarbuiten?
  3. Is het college het met de Vereniging Schippers eens dat het juist buiten het centrum moeilijker is om aan wal te komen?
  4. In het artikel staat dat een buurtbewoner contact heeft gezocht met de gemeente, maar nooit een reactie heeft ontvangen. Klopt dat? En zo ja, heeft het college enig idee hoe dat kan?
  5. Is het college voornemens om nu wel langs de kades buiten het centrum ladders aan te brengen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op wat voor termijn zou dit kunnen gebeuren?