Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 mei 2021

De toekomst van ‘Zalen Schaaf’ en het Speelmanskwartier

Voor D66 begint het verhaal van Zalen Schaaf met de visie Speelmanskwartier. Onze eerste ervaring met het begrip ‘Andere Overheid’. Een visie gemaakt door en voor de inwoners van dit prachtige, historische stukje Leeuwarden.

Andere overheid. Een overheid die af en toe een stapje terug doet, ten gunste van de inwoners. We hebben zelfs als gemeenteraad op de griffie een regisseur ‘Andere Overheid’ aangenomen. Tegelijk is het ook wel wennen dat inwoners soms iets anders besluiten dan wij als raad, de gekozen volksvertegenwoordigers. Voor D66 is het uitgangspunt om zo’n proces, en de uitkomst daarvan, serieus te nemen. Dat doen wij dus ook met de input voor de visie Speelmanskwartier. Een betrouwbare overheid en een betrouwbare gemeenteraad is een groot goed.

Wat voor dit proces kenmerkend is dat continue de spelregels en interpretatie daarvan veranderen. Voor de procedure, tijdens de procedure en zelfs nu nog. In november 2020 zijn de sluitingstijden toch verruimd, de optie sloop ging van tafel, en de buurtbewoners zitten al die tijd in het ongewisse van wat er overblijft van hun input. En wat doet de gemeenteraad met het jury rapport? Stelt de gemeenteraad de voorgestelde rangorde vast? Of is het aan de raad om een hele nieuwe volgorde te creëren?

‘Deze door de gemeenteraad vastgestelde volgorde zal aangehouden worden voor het vervolg om tot daadwerkelijke invulling van de locatie te komen.’ Aldus bladzijde 18 van de leidraad. Dit wordt dus kennelijk anders geïnterpreteerd door diverse partijen, maar wat is dan de toegevoegde waarde geweest van het instellen van de jury? Wat voor D66 als een paal boven water staat is dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient.

Dan door naar de inhoud; er liggen drie inhoudelijk sympathieke plannen. Schaaf blijft in beweging, aan het begin van deze vergadering zijn bijna vier en een half duizend handtekeningen overhandigd voor een ambitieus theater. Handtekeningen uitkomst it uit Leeuwarden en ver daarbuiten. Plan Agora, sociale en culturele bedrijvigheid met een betrouwbare lokale vastgoed partner op de achtergrond. En Turfmarkt, de zaal en entree in oude glorie hersteld, maar geen definitieve culturele bestemming voor de grote zaal.

Tot slot voorzitter, herbestemming hoeft niet te betekenen dat er een zelfde soort bestemming komt in een historisch pand. Blokhuispoort heeft ook geen vleugel met gevangenen, maar wel de mooiste bibliotheek van Nederland, de Beurs herbergt een prachtige faculteit en het oude postkantoor een schitterend hotel. Met brievenbussen, maar die zijn niet meer in gebruik. Kortom voorzitter, D66 hecht veel waarde aan het juryrapport en de wens van de omwonenden. Daarom steunen wij de volgorde die vastgesteld is door de jury en overgenomen door het college.