Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 mei 2021

Schriftelijke Vragen: Weigering bufferzone abortuskliniek Groningen

Dertig april jl. stond er een opiniestuk van Minke Haveman in het Dagblad van het Noorden over intimidatie bij de abortuskliniek in Groningen en de reactie van Burgemeester Schuiling om geen maatregelen hiertegen te nemen. Ook niet wanneer de demonstranten de bezoeksters van de kliniek aanspreken.

Aangezien de inwoonsters van de gemeente Leeuwarden aangewezen zijn op de abortuskliniek in Groningen hebben ook zij last van de demonstraties. D66 Leeuwarden hecht aan het recht van betoging. Intimidatie of lastigvallen van bezoeksters van de kliniek valt niet onder dat recht. Daarom steunen wij de oproep van Minke Haveman om de demonstranten ergens anders te laten demonstreren tegen abortus of het nemen van passende maatregelen zoals een bufferzone. Daarom stelt onze fractie de volgende Schriftelijke vragen aan het college van B&W.