Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 februari 2021

De Leeuwarder Energie Agenda 2021-2024 en de nieuwe Volkshuisvestingsvisie Leeuwarden: Wat vinden wij ervan?

De Leeuwarder Energie Agenda 2021-2024

De Leeuwarder Energie Agenda (LEA) is met algemene stemmen aangenomen. Daarin is de visie neergelegd voor de energietransitie in onze gemeente. D66 Leeuwarden heeft het college opgeroepen deze taak mét en niet over onze bewoners te besluiten. De wethouder komt voor de zomer met een meer praktisch toepasbare Transitievisie Warmte. Wij zien hierbij ruimte voor lokale initiatieven zoals de dorpsmolen in Reduzum. En hebben het college opgeroepen samen met de provincie te blijven praten om klemmende regelgeving te verruimen.

Wij hebben twee moties gesteund:

Motie CO2-reductie overige sectoren van GroenLinks

Met als doel CO2-reductie beter te verdelen. D66Leeuwarden heeft de wethouder opgeroepen de (relatieve) concurrentiepositie van onze ondernemers daarbij niet te schaden.

Motie Zonnepanelen van de Christenunie

D66 is voor zoveel mogelijk zonne-energie op daken. Zo houden we onzen weides mooi leeg. Datzelfde groen zien we graag terug op onze groene parkeerplekken en daken.

Volkshuisvestingsvisie

De ambitie van het college is om tot een ongedeelde stad te komen. Wat inhoudt dat er in alle wijken van de stad een mix van van sociale huurwoningen en koopwoningen komt. Wij hebben aangegeven deze visie als een dynamisch stuk te willen hanteren in verband met eventuele gevolgen van de Corona crisis, aanleg van Lelylijn en de nog eind dit jaar vast te stellen beleidsstukken rond wonen. Daarnaast is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de effectiviteit van de ongedeelde stad. Daarom vinden wij het wenselijk dat we gaandeweg de mogelijkheid hebben om deze visie aan te kunnen passen aan de veranderde werkelijkheid rond wonen.