Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 februari 2021

10-puntenplan: Perspectief voor jongeren en studenten in coronatijd

Leeuwarden moet in actie komen om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te kunnen bieden in coronatijd. We komen daarom met een 10- puntenplan waarin onder meer extra aandacht wordt gevraagd voor onderwijsondersteuning en sport. Die hulp is juist nu extra hard nodig: ‘’Jongeren en studenten lijden in vergelijking met andere leeftijdsgroepen zwaar onder deze crisis: zij missen structuur en sociale contacten. Daarnaast lopen zij door de schoolsluiting grote onderwijsachterstanden op’’.  Het is voor de gezondheid, fysiek en mentaal, van alle jongeren cruciaal dat iedereen in beweging blijft.” Er moet zo snel mogelijk gebruik gemaakt worden van het Jongerenfonds van 58,5 miljoen euro om daarmee perspectief te bieden. We zijn daarom in eerste instantie benieuwd hoeveel geld uit dit fonds naar Leeuwarden komt.

Onderwijsondersteuning
Door de schoolsluiting is de kansenongelijkheid in het onderwijs verder toegenomen. Waar sommige kinderen een eigen werkplek, laptop en hulp van ouders tot de beschikking hebben, moeten kwetsbare kinderen nog steeds deze voorzieningen missen. Voor groep 8 leerlingen is de situatie nog dringender aangezien voor hen dit jaar een eindniveau en schoolkeuze wordt bepaald. Door de online lessen ervaren veel jongeren en studenten eenzaamheid en psychische klachten. D66 staat voor gelijke kansen in het onderwijs, we moeten daarom nu met een goed plan komen om deze kloof zo snel mogelijk te dichten.

De gemeente kan ruimte bieden voor zomerscholen en onderwijsondersteuning door cultureel/maatschappelijke organisaties en onderwijspersoneel oid. Laat studenten bijles geven, zorg voor rustige studieplekken en studentenkennismakingen in de zomer. Borg de digitale chatfuncties van Fier en Veilig Thuis en breid die uit wanneer dit echt helpt om problemen thuis te signaleren.

Extra sportfaciliteiten
Een manier om het perspectief van jongeren en studenten tijdens deze crisis te verbeteren is door in te zetten op extra sport- en cultuurfaciliteiten. Sporten en cultuur vervullen immers ook een sociale behoefte die vooral jongeren op dit moment missen. Daarnaast hebben studenten maar zelden een tuin en wonen ze erg klein. Om op de korte termijn extra sportactiviteiten mogelijk te maken wil D66 inzetten op de samenwerking met sport- en cultuuraanbieders uit Leeuwarden. Als het ons lukt allemaal in beweging te blijven in deze vervelende maanden, zal dat een positief effect hebben op de mentale en fysieke gesteldheid van jongeren. Dat is hard nodig want jongeren worden door de maatregelen keihard geraakt.

De fractie van D66 Leeuwarden komt daarom met de volgende voorstellen:

  1. Ondersteun scholen bij de grote vraag aan onderwijsondersteuning, door de samenwerking te stimuleren met maatschappelijke organisaties en vakleerkrachten. Zij kunnen de werkdruk verminderen van scholen die lijden onder grote lerarentekorten, daarbij specialistische hulp bieden aan leerlingen en daar waar nodig leerlingen mentaal ondersteunen.
  2. Geef ruimte om studentenkennismakingen te organiseren zodra dit mogelijk is. Dit studiejaar konden veel van activiteiten van de introductieweken voor nieuwe studenten geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn hebben hun studiegenoten vaak alleen online ontmoet. Ga daarom in gesprek met de mbo-instellingen, hogescholen en de universiteit om kennismakingen te organiseren. Dit ook in samenwerking met Studiestad Leeuwarden en de studentenverenigingen.
  3. Ga in gesprek met lokale tv-zenders als Omrop Fryslân en Omroep Leo voor het uitzenden van school-tv. In samenwerking met leraren en scholen kan hiermee een deel van de schoollessen vanuit huis via de tv worden gevolgd. Daarmee kunnen ook leerlingen die thuis geen goede laptop of snelle internetverbinding hebben alsnog alles goed volgen.
  4. Zet in op het geven van bijles aan leerlingen door studenten, die door corona maatregelen veelal geen bijbaan meer hebben. Daarmee help je drie groepen. Kinderen met een leerachterstand door het thuiszitten krijgen hulp, studenten zonder werk worden aan een bijbaan geholpen en de overbelaste docenten krijgen hulptroepen in het thuisonderwijs. Geef daarbij voorrang aan kwetsbare leerlingen.
  5. Geef met zomerscholen extra lestijd aan de leerlingen aan alle kinderen die daar behoefte aan hebben. De overgang bepaalt voor een groot deel de schoolcarrière van leerlingen en om die reden moet er juist nu vol worden ingezet op meer leertijd en extra begeleiding, zoals bijles en high dosage tutoring. Biedt daarnaast ruimte voor hen op weekend- en zomerscholen en in brede brugklassen. Maak afspraken met zowel primair als voortgezet onderwijs om kansrijk te adviseren en kom met een gemeenschappelijke aanpak met alle scholenkoepels, zodat er zo optimaal gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare menskracht.
  6. In navolging van het succes van de digitale chatfuncties van Fier en Veilig Thuis, probeer deze mogelijkheden voor de komende jaren te borgen en eventueel uit te breiden wanneer dit echt helpt om jongeren te bereiken die thuis te maken krijgen met bijvoorbeeld huiselijk geweld.
  7. Realiseer weer studieplekken in de stad, waar studenten tijdens en na de lockdown terecht kunnen. Zorg ervoor dat studieplekken zoals Tresoar en de Bibliotheek zo snel mogelijk, onder voorwaarden, weer open kunnen. Biedt eventueel ruimte in het vastgoed van de gemeente, zoals leegstaande gemeentekantoren en bibliotheken. Jongeren en studenten hebben landelijk gezien de minste aantal vierkante meters woonruimte per inwoner, waardoor veel studenten thuis een rustige werkplek moeten missen. Door de afstandsmaatregelen in het hoger onderwijs is daar ook weinig plek. Er liepen hier eerder initiatieven voor, maar die waren gestopt vanwege de strengere maatregelen. Pak deze initiatieven zo snel mogelijk weer op betreffende het beschikbaar stellen van werkplekken.
  8. Ga in gesprek met sport- en cultuuraanbieders (en hun netwerken) in Leeuwarden die in hun eigen wijk sportevenementen kunnen organiseren. Hiermee maakt de gemeente eenvoudig gebruik van de bestaande infrastructuur (zoals de buurtsportcoaches en de cultuurcoaches) en steunt het tegelijkertijd deze organisaties financieel. Daarbij weten deze organisaties als beste waar er in de buurt behoefte aan is en kunnen zij de doelgroep het makkelijkst bereiken. BV Sport is al bezig met een succesvol project, namelijk de Wintergames in samenwerking met Amaryllis. D’Drive, Kunst- en Schoolkade zouden vanuit de culturele hoek veel kunnen betekenen voor onze jongeren.
  9. Zet in overleg met organisaties uit Leeuwarden in op sport- en coachingtrajecten. Jongeren kunnen dan hun hulpvraag kwijt kunnen en ze hebben een uitlaatklep in de buurt. Veel jongeren en studenten kampen met psychische klachten, zoals eenzaamheid en studentenpsychologen hebben lange wachtlijsten. Nodig sport- en welzijnsorganisaties uit hier voorstellen voor te doen zodat het jongerenfonds zo snel mogelijk kan worden benut voor Leeuwarden.
  10. Communiceer met onze jongeren! Laat de burgemeester, of eventuele influencers, weer via de social media bemoedigende boodschappen inspreken en uit de nodigen om bij te dragen aan gemeentebeleid om hen uit de crisis te helpen. Bereik de jongeren via de social media met de activiteiten en faciliteiten die we voor hen klaar hebben staan.

We roepen het college op dit plan te beoordelen en bij een positieve beoordeling het plan op zoveel mogelijk punten zo snel mogelijk uit te voeren met behulp van onder andere de financiering uit het Jongerenfonds. We vragen daarom een Politieke Dialoog aan omtrent dit thema.