Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 januari 2021

Kwetsbare kinderen en de scholen!

Met de meeste kinderen in Leeuwarden gaat het goed. Ze hebben het thuis goed, ze hebben een liefhebbende familie. Ze hebben vriendjes en vriendinnen. Ze volgen thuis online lessen.

Voor sommige kinderen is dit geen optie, ze hebben thuis geen goed internet, ouders kunnen niet helpen of er is geen rust in huis. Voor deze kinderen is er de noodopvang. Ze gaan naar school.

Wie ‘kwetsbaar’ is bepalen scholen zelf. Dit kan zijn omdat sociaal werkers de situatie thuis kennen, of omdat juffen en meesters dit zo inschatten. Of we daarmee alle kinderen zien, weten we niet. En dat is ongemakkelijk. De schade van de corona-crisis is niet alleen maar in geld uit te drukken.

Als wethouder zet ik mij in voor kansengelijkheid. Voor gelijke kansen voor kinderen. Onze integrale kindcentra zijn daarin een belangrijke troef, maar ook de vroegschoolse educatie, voor kinderen vanaf twee jaar. Buurt- en sportcoaches zijn actief in de wijk om alle kinderen te laten sporten. De bieb op school zorgt ervoor dat alle kinderen toegang hebben tot boeken.

Dat juist deze activiteiten geen doorgang vinden is extra wrang. Laat ons, volwassenen, de last dragen van extra corona-maatregelen. Bestraf diegenen die zich er niet aan houden. Voorkom verspreiding. Maar spaar de kinderen. Zo was ook de oproep van Unicef en 50 andere organisaties aan het kabinet deze week. Zoek alternatieven voor de sluiting van scholen. Het middel mag nooit erger zijn dan de kwaal.

Ik sluit mij bij deze oproep aan.