Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 januari 2021

De fractie aan het woord..

Om te beginnen wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2021.

Ondanks de vele beperkingen ging het raadswerk door, veel online vergaderen en een paar keer een besluitvormende vergadering in de Harmonie. Het contact met de inwoners van onze gemeente wordt door Corona zeer beperkt en dat is een groot gemis. Af en toe is het toch gelukt (voor de strenge lockdown) om inwoners live te spreken. Bijvoorbeeld door Tonko en Johan met de inwoners van Warten over de brugbediening op afstand. Dit werd door de inwoners van Warten erg gewaardeerd en de motie die mede door ons is ingediend, om de situatie te heroverwegen , werd aangenomen

Bij de bespreking van de visie omtrent het grondstoffenbeleid heeft Johan zich met name ingezet om diftar in te voeren en de bijbehorende motie is met meerderheid aangenomen!

Ondanks de beperkingen is de verkiezing van conciërge van het jaar wel doorgegaan. Meester Ype van IKC de Wielen en IKC Trianova was zo trots als een pauw dat hij de prijs gewonnen had. De verkiezing liet wederom zien dat een conciërge ontzettend belangrijk is voor een school. De conciërge is zoveel meer dan alleen de persoon die s ’ochtends de deur van het slot haalt en s ’middags diezelfde deur weer op slot draait. Conciërges spelen door corona een nog belangrijkere rol op scholen. Ze moesten de scholen coronaproof maken, zijn een belangrijk aanspreekpunt en ze zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt.

Het doel van deze verkiezing is ook om ervoor te zorgen dat elke school in onze gemeente een conciërge krijgt. Iedere school verdient namelijk een ‘Meester Ype’. We zullen het komende jaar ook actief proberen dit voor elkaar te krijgen in de gemeenteraad of in elk geval een stap in de goede richting te zetten.

De fractie januari 2021