Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2020

D66 steunt de komst van een AZC

Afgelopen woensdag bespraken we het voorstel van het college en het COA om te onderzoeken of er een regionale opvanglocatie in gemeente Leeuwarden gerealiseerd kan worden. Een maand geleden werd bekendgemaakt dat de Friese hoofdstad weer eventuele een AZC gaat krijgen. Het gaat om een permanente opvanglocatie met 350 tot 450 plekken, waar 250 statushouders, vluchtelingen met een verblijfsstatus, of kansrijke asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Niet opgevulde plaatsen kunnen eventueel voor andere woningzoekenden zoals studenten of arbeidsmigranten worden gebruikt.

De fractie van D66 staat positief tegenover het voorstel. Wij vinden dat daar ruimte voor moet zijn in onze gemeente. Als je huis en haard verlaat omdat je land in oorlog is, als je je leven waagt door op een gammel bootje te stappen, op de vlucht voor oorlog en geweld, dan verdien je hier een veilig heenkomen.

Als mensen eenmaal in Nederland aankomen, is het van groot belang dat ze hier meedoen. Wij geven iedereen de kans om actief mee te doen aan onze samenleving. Met taalles vanaf dag één. Want als je de taal spreekt, kan je beter meedoen in de buurt, praten met de leraar van je kind en zelf makkelijk onderwijs volgen en een baan vinden. Kortom: ben je vrijer.Daarnaast vinden we het wel belangrijk dat omwonenden al in een vroeg stadium betrokken moeten worden. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren vinden wij het belangrijk dat omwonenden al in een vroeg stadium met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Ook is het van belang dat gezinnen een locatie krijgen die dichtbij belangrijke voorzieningen staat zoals scholen en goed openbaar vervoer. Immers vanaf dag 1 moeten de mensen taalles kunnen krijgen zodat ze mee kunnen doen in onze samenleving.

Tenslotte refereren we graag naar een citaat van Mahatma Ghandi:

‘We moeten in ons leven de keuze maken of we anderen dienen of alleen onszelf dienen.’

D66 Leeuwarden maakt die keuze en vindt dat we niet alleen ons zelf, maar ook anderen moeten dienen vanuit een vaste overtuiging dat medemenselijkheid voorop staat. We sluiten niet onze ogen voor de angsten en onzekerheden die daarmee gepaard gaan, juist ook bij de vluchtelingen zelf. Juist daarom moeten we deze opvang voor vluchtelingen in Leeuwarden zo goed mogelijk inrichten. Zeker in dit rare jaar en nu de kerstperiode voor de deur staat zien we hoe belangrijk het is uw naasten lief te hebben.