Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

Motie: Brug Warten (Aangenomen!)

De motie, die wij als fractie mede hebben ingediend, om de brugbediening in Warten te heroverwegen is met algemene stemmen aangenomen. Hieronder onze bijdrage:

Dank u voorzitter,

D66 dient de motie van de PvdA mede in. Argumenten daarvoor vindt u in de motie. Die zal ik niet allemaal herhalen. Het zit de mensen uit Warten hoog. Vandaag spraken de heer Pim Astro en ik nog een bewoner van het Nijpaed. Deze bewoner sprak van slapeloze nachten, en zo zijn er andere dorpsgenoten, waaronder 850 petitie-ondertekenaars. Ik wil hier nog wel het volgende aan toevoegen. In 2015 heeft de raad, waaronder D66, van ganser harte ingestemd met brugbediening op afstand voor negen bruggen. Het doel van de centralisatie was verruimen van de openingstijden van de bruggen. Samen met de afschaffing van het klompgeld maakt dat onze provincie nóg aantrekkelijker voor de watertoerist. Een doel waar D66 nog steeds achter staat. Je kan je de principiële vraag stellen.

Moeten we een eenmaal genomen raadsbesluit heroverwegen? Als we daar aan gaan beginnen is het einde zoek. Dan kunnen we elk besluit wel weer op de weegschaal leggen. Op zich een goed argument. De inwoners van de gemeente hebben behoefte aan een betrouwbare overheid. Aan rechtszekerheid. Wij zien dat echter anders waar het gaat om de brugbediening in Warten. Het besluit uit 2015 bevatte geen inrichtingsplan. Inspraak van dorpsgenoten kwam niet terug in de beraadslaging. Raad en college spraken over toeristische doelstellingen, over arbeidsplaatsen in de gemeente Leeuwarden en over de business case. Als volksvertegenwoordiger wordt er meer van ons verwacht. Het besluit is inmiddels 5 jaar oud. De behandeling was voor Warten incompleet. We hebben de inspraak gehoord. Voor dit besluit past de weegschaal wonderwel. Ook dát, is een betrouwbare overheid. Terzijde opgemerkt is mijn fractie positief over de inspanningen van de laatste maanden. Wethouder en de ambtelijke dienst hebben toenadering gezocht en ideeën uitgewerkt. Die inspanningen betreffen echter het hoe.

Daarom roept D66 samen met de PvdA, het CDA, de FNP en Lijst058 op het deel van het plan dat op Warten betrekking heeft te heroverwegen. Kijk daarbij naar alternatieve oplossingen. Kijk naar alternatieve bruggen. En bovenal zoek en kweek bereidheid bij de provincie mee te denken bij dit dossier.