Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2020

Leeuwarden wordt een Diftar-Gemeente! Goed scheiden gaat lonen!

Het voorstel ‘Goed scheiden loont’ is aangenomen door de gemeenteraad van Leeuwarden. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Goed scheiden gaat lonen in Leeuwarden en de vervuiler gaat betalen. Hieronder de tweede bijdrage van ons raadslid Johan Magre en de motie die wij indienden om inwoners van hoogbouw en studenten zoveel mogelijk mee te nemen in de uitwerking van dit plan in 2021. Want zij verdienen extra aandacht om dit plan tot een succes te maken.

Laat ik beginnen om te zeggen dat we de afgelopen weken omtrent de behandeling van dit onderwerp de democratie goed aan het werk hebben gezien. We hebben veel brieven en reacties gehad van inwoners en belanghebbenden, raadsleden van iedere partij hebben zich goed verdiept in het onderwerp en toonden belangstelling voor de zorgen van onze inwoners, en we hebben een heel goed debat gehad vorige week woensdag waar we niet op de persoon maar op de inhoud met elkaar konden debatteren. Als democraat gaat mijn hart hier natuurlijk sneller van kloppen. Ook dank aan de wethouder en de ambtelijke dienst voor de snelle en heldere reacties op vragen die wie als raadsleden hadden. En excuses als wij nu te veel druk op u leggen, meneer Wassink, maar wij hebben ook veel vertrouwen in u om dit plan succesvol te maken voor onze gemeente.

De argumenten zijn uitgewisseld vorige week en dat debat gaan we ook niet weer hier overdoen. Onze argumenten om dit plan te steunen zijn duidelijk. Onze fractie is van mening dat de bewoners van Leeuwarden door middel van diftar dit daadwerkelijk positief gaan voelen in hun portemonnee. Daarnaast is D66 ervan overtuigd dat onze afvalberg door dit plan explosief zal gaan dalen. Goed scheiden loont, op meerdere vlakken, en de vervuiler gaat betalen. Solidair en sociaal.

Er waren zeker terechte zorgen over dit plan. Wij hebben naar deze zorgen geluisterd en samen met PvdA, PAL/Groenlinks en PvdD komen we dan ook met een drietal moties waarmee we deze zorgen trachten te ondervangen en zoveel mogelijk pogen op te lossen. Goede communicatie en een heldere strategie op dit plan waarin we meegenomen worden, meer inzetten op handhaving en voorlichting om dumping en bijzetting zoveel mogelijk te voorkomen en zorgen over hoogbouw en heldere communicatie richting studenten zijn de zorgen waarmee het college echt aan de slag moet.

De Motie van D66 focust zich op het laatste. Inwoners van hoogbouw, toch 30% van de gemeente,  moeten zoveel mogelijk dezelfde faciliteiten kunnen hebben om goed te kunnen scheiden. We roepen in de motie daarom ook op dat het college maatwerk gaat leveren voor hoogbouw en lessen trekt over de problematiek die andere gemeenten gehad hebben omtrent afvalverwerking bij hoogbouw. We willen zo weinig mogelijk op de uitvoering zitten, ook al noemen we in de motie een paar voorbeelden, we willen de wethouder zoveel mogelijk de vrijheid laten om de problematiek omtrent hoogbouw zelf op te lossen. Over de studenten heb ik in mijn vorige bijdrage al voldoende gezegd.

Tenslotte voorzitter, D66 vindt het jammer dat de tegenpartijen niet meer meegedacht hebben in dit plan. De moties waar de voor-partijen nu mee komen hadden we eigenlijk verwacht van andere partijen. Goed Scheiden Loont kwam niet ineens uit de hoge hoed. Het is een proces van jaren geweest. Het is nu tijd voor doorpakken, we lopen immers al ver achter op de doelstellinggen. Positief vonden we de houding van de VVD, die tot het laatste moment, met ons heeft proberen mee te denken. Wat voor keuze deze partij ook maakt vanavond, we hopen op dezelfde constructieve houding volgend jaar. Want ik denk dat dit plan veel van onze gemeenschappelijke liberale waarden in zich heeft.

Tot zover.

Het voorstel is aangenomen met 23 stemmen voor en 15 tegen. Ook onze Motie Hoogbouwvriendelijke en studentvriendelijke DIFTAR  heeft het gehaald met 23 stemmen voor en 15 tegen.