Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Schriftelijke Vragen: Stageplekken MBO en HBO-studenten (Beantwoord)

Afgelopen week verscheen het artikel ‘Mbo bereidt zich voor op noodgrepen door Corona: ‘De kwaliteit van het onderwijs is niet meer dezelfde als voorheen’ in de Leeuwarder Courant. De MBO Raad luidt de noodklok over de staat van het middelbaar beroepsonderwijs. Er kan te weinig praktijkles worden gegeven, de kwaliteit van online les is op de lange duur niet toereikend en er is groot gebrek aan stageplekken.

In het collegeprogramma van de gemeente Leeuwarden 2018-2022 staat:

– dat de gemeente Leeuwarden een plek wil zijn waar iedereen meedoet;

–  dat het onderwijs de kans vergroot op werk en op een gezond leven, en

–  dat het college iedereen deze kans gunt

D66 is zich ervan bewust dat met name jongeren ook perspectief moeten houden. Zij worden onevenredig hard geraakt met verlies van banen en stageplekken en lopen kans op onderwijsachterstanden met alle gevolgen voor hun toekomst. Dat in combinatie met het verlies aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding leidt tot een aanzienlijke groei in mentale klachten en isolement en draagt soms bij aan baldadigheid of (ergere) overlast. We zien dat het ontnemen van studenten van een zinvolle dagbesteding, in zowel het MBO als het HBO, problematiek rondom vereenzaming en psychische problematiek in de hand werkt. Daarnaast zijn deze studenten minder goed voorbereid om een actieve rol te spelen op de arbeidsmarkt.

We hebben daarom de volgende Schriftelijke Vragen gesteld aan het college van B&W.

Inmiddels zijn de vragen beantwoord door het college van B&W, hierbij de antwoorden:

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake stageplaatsen MBO en HBO