Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 november 2020

Begrotingsbehandeling 2021

Voorzitter, bij zowel de behandeling van de jaarstukken als bij de MTR eerder dit jaar begon ik onze bijdrage met een opmerking over de bijzondere tijd waarin we nu leven. De nieuwe en onzekere werkelijkheid. De opmerking dat D66 even een pas op de plaats doet als het gaat om het initiëren van moties, voor ons lag de prioriteit bij het bestrijden van de (gevolgen van de) pandemie. En deze opmerkingen zijn ook vanavond nog relevant. Want een ding weten we nu wel zeker, de nieuwe werkelijkheid zal helaas nog langer duren dan we in het voorjaar dachten, en de gevolgen voor de gemeente, haar inwoners en bedrijven zijn zo mogelijk nog groter.

Dit zijn vanavond mijn zevende algemene beschouwingen, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter van D66. En tijdens het doorlezen en doorspitten van die zeven begrotingen was er altijd een bepaalde mate van onzekerheid over hoe het komend jaar eruit zou zien. Het Rijksbeleid speelde daar altijd een grote rol in. De eerste jaren was er veel onduidelijkheid over de inmiddels beruchte 3 decentralisaties in het sociaal domein, daarna een lengterecord qua onderhandeling voor en door het nieuwe kabinet en het jaar daarop weer de vraag hoe het rijksbeleid uit zou pakken voor onze gemeente. En los van de Coronacrisis, daar hebben we nu nog steeds last van. In maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen en hoe gaat het nieuwe kabinet om met de structurele financiële tekorten in de Jeugdzorg? Worden we nog gecompenseerd voor het abonnementstarief WMO? Hoe zit het met het gemeentefonds? Allemaal onzekerheden die ons er niet van kunnen en mogen weerhouden om toch een sluitende begroting vast te stellen. D66 is tevreden dat het college er ondanks deze uitdagingen wel in geslaagd is de gemeenteraad een sluitende begroting voor te leggen.

Terug naar de Coronacrisis. Tijdens het schrijven van deze Algemene Beschouwingen gonst het van de geruchten over welke maatregelen het kabinet vanavond extra gaat nemen. En wanneer deze bijdrage gehouden wordt is de persconferentie achter de rug. Je zou daarom ook kunnen stellen dat op het moment dat de begroting volgende week vastgesteld wordt deze alweer achterhaald is. Als we bijvoorbeeld kijken naar de cultuurbegroting en de festivals, dan moeten we daarvoor geld reserveren. Maar het lijkt nu onwaarschijnlijk dat we komend jaar überhaupt festivals kunnen organiseren en faciliteren.

En toch wordt ons als fractie gevraagd of wij kunnen instemmen met de programmabegroting 2021, de eerste begrotingswijziging 2021 en de belastingverordening. En ja, dat kunnen we. Het is immers nog maar 6 weken terug dat we onze bijdrage hielden in de Harmonie tijdens de behandeling van de MTR, en de begrotingswijziging is daarvan een doorvertaling.

Ondanks dat we vanavond niet met moties komen, vragen we wel een toezegging van het college. Het afgelopen jaar zijn wij voortdurend en proactief op de hoogte gehouden door het college als het gaat om de corona maatregelen en hoe de gemeente Leeuwarden daarop acteerde. Bijvoorbeeld als het ging om de extra vrijheden voor ondernemers, de aanpassingen in de binnenstad etc. Voor komend jaar vragen we aan het college om ons ook regelmatig te informeren wat er niet gebeurd dankzij Corona. Welke projecten lopen vertraging op? Welke posten van de begroting worden niet benut door de extra maatregelen? En hoe gaat het met de preventieve taken van bijvoorbeeld de GGD wanneer die weer hervat worden? Welke achterstanden moeten er worden ingelopen? We vragen dit zodat raad en college de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en voelen om na de corona crisis verder te bouwen aan een bruisend en financieel gezond Leeuwarden, waarin iedereen meedoet.