Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 oktober 2020

Schriftelijke Vragen: Werkzaamheden De Schrans

D66 Leeuwarden vraagt aandacht voor het woongenot en de verkeersveiligheid in de Hollanderwijk en Huizum-West. Busverkeer ondervindt vertraging op de Stationsweg. De verkeerssituatie op de Schrans en het Zuiderplein is een complexe zaak.

D66 Leeuwarden heeft in haar verkiezingsprogramma de wens uitgesproken voor een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang Schrans/Zuiderplein. Wij waren en zijn verheugd dat deze ambitie is overgenomen in het collegeprogramma ‘De kracht van samen’.

Op korte termijn moeten er alternatieve oplossingen gevonden worden. Echter D66 vindt afsluiten van autoverkeer vanaf de Schrans richting de Stationsweg (ook in pilotvorm) een slechte zaak. De bewoners/het wijkpanel en D66 denken daarnaast graag mee aan de benodigde alternatieve oplossingen. Wij vragen het college deze visie te ondersteunen. Daarom stellen we de volgende Schriftelijke Vragen aan het college van B&W.