Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Algemene beschouwingen Mid-Term Review (Hoe staan we ervoor?)

Afgelopen woensdag bespraken we de Mid-Term Review van het college. Dit houdt in dat we de tussenstand opmaken van inmiddels bijna drie jaar beleid van het college. Hieronder kun je de bijdrage lezen van onze fractievoorzitter Julie Bruijnincx:

Voorzitter,

Ook de MTR ziet er heel anders uit dan wij van te voren gedacht en gehoopt hadden. In plaats van het herijken en heroverwegen van het collegeprogramma is het kijken hoe we financieel gezond blijven en redelijk ongeschonden uit deze Corona crisis kunnen komen. En dat laatste geldt niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor onze verbonden partijen, inwoners en ondernemers.

D66 had en heeft nogal wat ambities. Verdere innovatie, meer investeren in sport en beweegprogramma’s, maar ook in cultuur, over dat laatste onderwerp hebben we vorige week uitgebreid gesproken. En dan laat ik grote investeringen nog buiten beschouwing, zoals onze langgekoesterde wens voor een fietstunnel onder de Schrans door. Waar we wel blij mee zijn is dat we niet afbreken waar we mee bezig zijn.

Wat nu rest is een reactie op de vier genoemde punten uit de collegebrief. Het zal u niet verbazen dat D66 instemt met het voorliggende besluit. Wel hebben we een aantal opmerkingen bij deze 4 punten.

Punt 1; de omvang van de ruimte scheppende maatregelen, onpopulair gezegd de bezuinigschopgave. De fractie gaat daarmee akkoord met als belangrijkste reden:

  • Wij vinden het structureel verhogen van lasten voor inwoners, zoals de OZB, nu absoluut niet wenselijk. In Leeuwarden wonen veel mensen met een laag inkomen in een koophuis, omdat in Leeuwarden de huizenprijzen lange tijd laag zijn geweest. Veel van deze mensen, oa ZZP’ers, hebben het al zwaar genoeg door de gevolgen van de Corona crisis. Het voorgestelde pakket vinden wij acceptabeler, maar niet leuker.

Punt 2: het wel of niet handhaven van de stelpost Jeugdhulp van € 2,7 mln;

  • Iedereen had verwacht dat er al lang duidelijkheid was over een verhoogde rijksbijdrage. Vandaag, tijdens de algemene beschouwingen, kwam er weer geen perspectief. Toch begrijpen en volgen we de redenatie in de brief.

Punt 3: de verwerking van de impact van de coronacrisis met de daaraan verbondenonzekerheden in de financiële positie van de gemeente;

  • Daar refereerde ik al aan in de inleiding. Wel willen wij dat het college van deze crisis zo veel mogelijk een kans maakt. De digitalisering heeft een vlucht genomen, zowel in het onderwijs, als in de zorg. Tevens heeft fractielid Jansen heeft daar vandaag nog schriftelijke vragen over gesteld, over duurzame arbeidsparticipatie in en na Coronatijd. Gelukkig wordt er wel verder geïnvesteerd in de Digitale Agenda.

Punt 4: de omvang en samenstelling van nieuwe bestedingen in 2021 en verdere

jaren. Daarbij willen wij graag specifiek aandacht vestigen op het volgende punt:

  • De structurele bijdrage aan Neushoorn van 2 ton. Al sinds jaar en dag vraagt D66 aandacht voor beide instellingen, die wij samen het hart van het Harmoniekwartier noemen. Er komt nu structurele steun voor het exploitatietekort van Neushoorn, maar wat ons betreft krijgt de wethouder wel een opdracht mee in de vorm van een motie. Het moment om te veranderen van organisatievorm is nu. Neushoorn heeft per 1 november geen directeur meer, en de Harmonie is bezig met een transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht. Daarnaast geven beide instellingen aan de kansen, ook door de Corona crisis, te zien en te willen benutten. U ontvangt de motie zo spoedig mogelijk.

Ook al heroverwegen en herijken wij niet zoveel tijdens de MTR als wij gehoopt hadden, we willen wel van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een oude motie, die gesteund werd door bijna alle partijen behalve de fractie van PAL/GroenLinks, van stal te halen.

De oorspronkelijke motie stamt uit 2014, waarin wij aandacht vroegen voor het Twee Sporenbeleid bij etnisch gerelateerde drugsoverlast. Een controversiële motie, we hebben immers al jaren terug afstand genomen van het doelgroepen beleid. De bewuste motie uit 2018, een vervolg op de motie uit 2014, was bedoeld om over een periode van 10 jaar een investering te doen van 1.2 miljoen euro in totaal. Een structurele post op de begroting van 120.000 euro. Daarbij zou een plan gemaakt worden, samen met de doelgroep de Caribische Nederlanders, om sociale ongelijkheid tegen te gaan en kansen te vergroten in zowel het onderwijs als op de arbeidsmarkt.

De motie is nog niet naar onze wens uitgevoerd, zowel de financiële kant als het plan is nog niet geregeld, noch is de raad geïnformeerd over de voortgang of het gebrek daaraan. Daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom is er nog geen structurele dekking?
  2. Wat is er wel gebeurd?
  3. Wanneer verwacht u een plan te kunnen presenteren met de doelgroep?

De wethouder zegt toe dat wij voor 1 november schriftelijk geïnformeerd worden over de voortgang van deze motie.