Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2020

Raadsvergadering 9 september 2020: Wat vindt D66 over de nieuwe Cultuurvisie en Zalen Schaaf?

Tijdens de raadsvergadering van 9 september stonden onder andere de nieuwe visie op Kunst en Cultuur en ‘Wat gaan we doen met Zalen Schaaf?’ op het programma. Julie Bruijnincx en Anne Nugteren voerden namens de fractie van D66 het woord. Wat is onze mening op deze onderwerpen?

Visie op Kunst en Cultuur

Tot groot genoegen van de D66-fractie is in de nieuwe cultuurnota de ambitie losgekoppeld van de financiën. Ambitie los van financiën, zodat we een stip op de horizon kunnen zetten. Hoe borgen we de ‘legacy’ van Culturele Hoofdstad? Maar toen kwam corona, en de culturele sector is hard, zo niet het hardst getroffen. Die realiteit is dat we blij moeten zijn als wat we nu hebben in stand kunnen houden, zonder faillissementen en verdere ontslagen. Daarom kiezen we nu voor de basis op orde, helaas is er verder geen geld beschikbaar om alle ambitieniveau’s uit te bouwen.

Maar er is ook een dilemma, wanneer we cultuur vergelijken met topsport. Je kan ervoor kiezen om te investeren in cultuur als breedtesport. Dan stimuleer je amateurverenigingen en initiatieven van onderaf. Dat is een keuze. Maar wanneer je investeert in cultuur als topsport, dan zou het zomaar kunnen dat je ‘blockbuster’ olympisch kampioen wordt. In dat geval straalt dat succes af op de amateurverenigingen. Toen het Olympisch Hockeyteam kampioen werd, hadden amateur hockeyclubs soms wel een stijging van 90% in het aantal nieuwe aanmeldingen het jaar daarna.Blockbusters in het Fries Museum verspreiden zich als een olievlek uit over de hele gemeente. We zien dan dat economie, toerisme en cultuur zich met elkaar verbinden. En de slogan van Culturele Hoofdstad is wel heel erg van toepassing:

Dare to dream, dare to act, dare to be different.

Prijsvraag Zalen Schaaf
In 2015 is de visie Speelmanskwartier vastgesteld. Ik noem een aantal onderdelen uit deze visie die voor D66 Leeuwarden belangrijk zijn. In hoofdstuk 3 over het gevoerde proces namelijk door bewoners gedragen en mede door bewoners opgesteld. In hoofdstuk 5, de toekomstige woonbuurt, in 2020 heeft Zalen Schaaf dan wel de locatie van het locatiecomplex een gebruik die past bij een gemengde woonbuurt en in hoofdstuk 6, een stadsbrede, grootschalige uitgaansfunctie met in belangrijke mate avond/nachtbezoek dat niet meer past in dit gebied. Dit betekent dat het huidige gebruik moet worden bijgesteld naar een gebruik dat aansluit op een invulling als gemengde woonwijk in de binnenstad.

In de inleiding van de visie staat: Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld of gereserveerd voor de uitvoering van deze visie. Uitgangspunt is daarom dat deze visie vooral richtinggevend is voor investeringen en ontwikkelingen van derden en dat de gemeentelijke investeringen in principe gedaan moeten worden uit bestaande budgetten en geplande investeringen.

Uit de vele reacties van bewoners uit de wijk blijkt dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde wijziging. Voor onze fractie is dit een zwaarwegend punt. Wij zien een eventuele invulling van Zalen Schaaf met een dagfunctie en in de vroege avond (tot 23.00 uur) als beste optie voor een invulling die past bij een gemengde woonbuurt. Wij vinden daarom dat de tekst uit hoofdstuk 6 niet meer aangepast moet worden. Wij vinden dat de prijsvraag door moet gaan om iedereen een kans te geven met een plan te komen waarvan de invulling past bij een gemengde woonbuurt met openstelling tot 23.00 uur.