Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juni 2020

Schriftelijke Vragen D66 en CDA: Uitvoeringsplan Laaggeletterdheid

Ongeveer een jaar geleden werd in de gemeenteraad de motie ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ aangenomen. Deze motie riep op om met een nieuw integraal aanvalsplan laaggeletterdheid te komen voor alle mensen van 0 tot 100 voor de gemeente Leeuwarden, die beter aansluit op de actuele ontwikkelingen, waaronder digitale laaggeletterdheid.

D66 vindt laaggeletterdheid een belangrijk onderwerp en vinden de antwoorden in de brief die een update geeft over het aanvalsplan, op het gebied van de doelstellingen ‘Verhoging bereik NT1, Preventie, Extra aandacht voor digitale vaardigheden en de Dienstverlening gemeente Leeuwarden’ te summier. Onze fractie vindt het daarnaast belangrijk, wetende dat het geld en de mankracht dat beschikbaar is voor het aanpakken van laaggeletterdheid beperkt is, dat er duidelijke en heldere keuzes gemaakt worden in het nieuwe aanvalsplan. Kortom, we verwachten meer daadkracht van het college.

Daarom hebben we samen met het CDA de volgende schriftelijke vragen gesteld;

CDA en D66: Schriftelijke Vragen Laaggeletterdheid