Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2020

Motie: Oostelijke Vaarroute en de Prins-Hendrikbrug (Aangenomen)

De afgelopen weken behandelden wij het ‘Ambitiedocument Verkeer en Vervoer’ in samenhang met de ‘Impressie Spoorzone’. Tijdens het Politiek Dialoog hebben wij al de aandacht gevraagd voor:

– Grotere, centraal gelegen appartementen;

– De fietstunnel op de Schrans;

– Inbreiding binnen de stadsgrenzen mét veel ruimte voor groen.

Naast het aanplanten van veel groen staan wij voor groene daken en gevels. Dat is goed voor de afwatering en aanzien van de gemeente.

Ambities college

Het college heeft mooie doelen in opgenomen in het ambitiedocument.

De fiets op 1 en het spoor naar min 1 klinkt niet alleen goed, maar zal het aangezicht van de spoorzone verbeteren en gezond, duurzaam vervoer stimuleren. Het plan het Van Harinxmakanaal te upgraden naar klasse Va (met ruimte voor grotere schepen) is een logistieke en milieutechnische verbetering. D66 Leeuwarden wil echter naast deze ambities de eigen ambities voor toerisme, aanzicht van de stad en gastvrijheid op de waterkaart zetten.

Daarom hebben wij de Motie Oostelijke Vaarroute en de beweegbare Prins Hendrikbrug samen met FNP, PalGroenLinks en PvdA Leeuwarden ingediend. Dat is gewoon een te mooie ambitie om te vergeten.

Ambitie D66

We maken de vaarroute geschikt voor de Bzm-klasse en de kades en lokale horeca kunnen mee groeien. De levendigheid van de grachten wordt versterkt, zoals je dat nu al rond de Blokhuispoort ziet. Daarmee wordt Leeuwarden aantrekkelijker voor vaarrecreanten en niet in de laatste plaats vergroot scheiden van beroeps- en pleziervaart de veiligheid.

De Motie is aangenomen!

Drie moties gesteund

Daarnaast heeft D66 bij dit onderwerp nog drie moties gesteund. Met de moties Fossielvrije Mobiliteit & Autoluwe binnenstad zet PalGroenLinks in op de ambitie van een gezonde, ruim toegankelijke binnenstad. Beide gedachten staan ook in ons verkiezingsprogramma. Gemeente Leeuwarden dient voor de autoluwe binnenstad gebruik te maken van de lessen die we leren van dezelfde plannen die er zijn voor het Gouverneursplein-gebied.

Fossielvrije Mobiliteit

Voor fossielvrije mobiliteit zien wij de taak van de gemeente vooral in het faciliteren van ondernemers en burgers. Het creëren van mogelijkheden én inventariseren van wensen. Wij willen daarbij de koe bij de horens pakken. Bij het herinrichten van de spoorzone kan meteen die locatie ingevuld worden. Met laadpalen en de daarbij behorende hoogspanningsleidingen. Werk met werk.

De laatste motie Realisatie ambities met behoud van zoveel mogelijk groen van Gemeentebelangen Leeuwarden kunnen we kort over zijn. Daar staan wij voor. Daar vroegen wij in het politiek dialoog aandacht voor. Dat blijven wij benadrukken.

 

Thema

Bloeiende dorpen en een bruisende stad

Lees meer