Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

WMO Debat Woensdag 22 januari (Motie: Geld voor zorg, naar zorg! –> Aangenomen)

Afgelopen woensdag bespraken we in de gemeenteraad de aanbesteding omtrent de basisondersteuning WMO. Onder andere de volgende vragen werden opgeworpen: Welke (juridische) ruimte is er nog om een andere keuze te maken? Als er geen ruimte is: welke mogelijkheden hebben we om tussentijds bij te sturen? Als er een wel een keuze is: wil de gemeenteraad dit traject dan doorzetten en dat de basisondersteuning door Incluzio wordt uitgevoerd? En bij een tekort: wat zijn onze (contractuele) verplichtingen als, net als in andere gemeenten, Incluzio de raad confronteert met een tekort?

Er is inmiddels veel besproken en gezegd binnen en buiten deze raad over het nieuwe op te zetten plan omtrent de WMO-zorg. Veel meningen, memo’s, krant- en nieuwsartikelen waar wij als raadsleden, in onze controlerende rol, een uitdaging in hebben om nog door alle bomen het bos te zien. Het is daarom goed om terug te gaan naar de uitgangspunten/kaders die wij met zijn allen hebben afgesproken in het koersdocument Sociaal Domein.

De vraag die wij ons stellen als D66 is uiteraard voldoet dit plan aan deze kaders? Bijvoorbeeld over het doorvoeren van een bezuiniging van 3.6 miljoen. Onze fractie is van mening dat de aanbesteding nu stoppen niet verantwoord is, als dit al mogelijk was, en dat dit gigantische financiële consequenties heeft.

De afgelopen dagen kregen we van diverse grote zorgaanbieders, niet geheel toevallig natuurlijk, brieven dat ze teleurgesteld zijn in het proces en dat ze zich teruggetrokken hebben uit de aanbesteding voor de aanvullende ondersteuning. Teleurgestelde aanbieders waren natuurlijk te verwachten. Immers de aanvullende ondersteuning wordt teruggeschroefd van 13 miljoen naar 5 miljoen per jaar. We raken diverse zorgaanbieders in hun portemonnee. Wel doet het onze fractie erg pijn dat aanbieders zoals Zienn en Alliade, met een groot netwerk in onze gemeente, zich teruggetrokken hebben. De wethouder verzekerde ons dat de zorgaanbieders, die in de lopende aanbesteding zitten, ook een geworteld netwerk hebben in de gemeente Leeuwarden. We zijn benieuwd wie dit zijn en wachten verdere informatie af.

D66 heeft daarnaast nog steeds zorgen over het PGB. Zoals gezegd de aanvullende ondersteuning wordt teruggeschroefd naar 5 miljoen. Onze zorgen zijn nog niet geheel weggenomen op dit onderwerp, ondanks de antwoorden van de wethouder. Iedere inwoner van onze gemeente verdient het om de vrijheid te hebben zijn eigen zorg te bepalen. D66 blijft dit onderwerp bij de wethouder aan de kaak stellen en ervoor zorgen dat er zeker geen ontmoedigingsbeleid PGB bij welke zorgaanbieder dan ook zichtbaar gaat worden.

De fractie heeft vaak haar zorgen geuit over het huwelijk tussen Amaryllis en Incluzio. Uit de externe analyse die gedaan is door Van Benthem & Keulen blijkt dat het juridisch onmogelijk maken  van meer dan 4% rendement door de aanbieder gewenst is. Wij vinden het echter ongewenst dat de eventuele winst die gemaakt wordt door Amaryllis/Incluzio voor andere zaken gebruikt kan gaan worden dan voor de zorg van onze inwoners. We willen geen zorgdirecteuren die van deze winst in een Tesla rond gaan rijden. Wij willen daarom, samen met de PvdA Leeuwarden, dat hier actief op gestuurd gaat worden door de gemeente. Eventueel rendement moet gebruikt worden voor zorginnovatie, transformatie en scholing in onze gemeente. We hebben daarom een motie ingediend die de wethouder opdraagt dit te waarborgen in de verdere gesprekken met Amaryllis/Incluzio.

Deze motie is aangenomen!

Helaas ging het woensdagavond niet alleen over het proces, maar ook over het vertrouwen in de wethouder. Heeft wethouder van Gelder nog voldoende draagvlak om dit plan tot een goed einde te brengen? Een aantal oppositiepartijen diende een motie van wantrouwen in. Dat was voor de fractie een te grote stap, want lost het wegsturen van deze wethouder wel de problemen op? We hebben de wethouder aangeraden goed te reflecteren op zijn eigen handelen, want erg groot draagvlak voor dit plan ontbreekt nog. Vinden wij het spannend? Ja natuurlijk, onze fractie was en is nog steeds geen groot fan van Incluzio. D66 neemt graag verantwoordelijkheid, en we moeten nu doorpakken. Het was voor ons een moeilijke beslissing maar we hopen dat ons besluit uiteindelijk het juiste blijkt te zijn.

Thema

Zorgen voor jezelf en voor anderen

Lees meer