Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 januari 2020

Winkelopeningstijden

De afgelopen tijd speelt opnieuw de discussie of de openingstijden van winkels verruimd of juist beperkt moeten worden.

Vrijheid van keuze

D66 Leeuwarden is voor vrijheid van keuze. Voor het wegnemen van beperkingen en minder regels voor de ondernemer. De ondernemer kan dan zelf inspelen op de actualiteit. Voorbeelden te over:

  • De bakker in Grou, die in een zonnig weekend in mei zijn broodjes aan de toeristen kan verkopen.
  • De kaashandelaar, die kan inspelen op de drukte in de Kleine Kerkstraat op een zaterdagmiddag en besluit om uurtje extra langer open te zijn en hierdoor meer omzet draait dan maandag, dinsdag en woensdagochtend bij elkaar, door dat ene uurtje extra open te zijn.
  • De Centrale die haar openingstijden kan verruimen. Dit kan nu ook al, met een ontheffing. Maar na verruimen kan het zonder leges en met eigen verantwoording.

Tegengeluiden

Er zijn ook tegengeluiden. Tegen de 24-uurseconomie en tegen het verstoren van de zondagsrust. Ook vreest een deel van de kleinere ondernemers hogere kosten of verlies aan omzet richting de grotere winkels, bijvoorbeeld de supermarktketens.

Als laatste sprak de vakbond, de FNV, in. Zij vrezen dat haar leden gedwongen zullen worden om op zondag(ochtend) te werken. Voor ons is dit uiteraard ook belangrijk en dit wordt al gewaarborgd in de CAO. Daarnaast trekken we ook samen landelijk op met de FNV voor een verhoging van het jeugdminimumloon, wat nu natuurlijk veel te laag is.

Voor

Er waren ook insprekers die een ander geluid lieten horen. Bijvoorbeeld dat jonge werknemersĀ  maar wat graag van de weekendtoeslag gebruik maken en van de vrijheid op zondag te werken. Ook willen ondernemers de kans hebben om hun eigen afweging te maken. Werknemers kunnen ondertussen rekenen op extra rechtsbescherming die de Wet Arbeid in Balans hen biedt.

Een belangrijk deel van de winkeliers wil, of graag extra open zijn, of dit op zijn minst graag zelf kunnen bepalen. Dit geldt voor de grote ketens, maar dit geldt ook voor de kleine winkels, zowel in stad en dorp. Dit onderzocht de Federatie058 informeel onder haar leden en zo blijkt uit brieven en insprekers vanuit de Centrale en supermarkten. De consument wil zich vaker en langer kunnen vermaken in de winkelgebieden.

Conclusie

De vrees voor kostenverzwaring of omzetverschuiving kan D66 Leeuwarden niet volledig wegnemen. Echter dat risico lopen de winkeliers nu ook al. De gemeente concurreert met de winkelgebieden van Drachten, Sneek, Heerenveen en zelf Groningen. Uiteindelijk is het verruimen van de keuzevrijheid voor D66 Leeuwarden een principiƫle. Zowel ondernemer als werknemers en consument mag haar eigen afwegingen maken.

Thema

Bloeiende dorpen en een bruisende stad

Lees meer