Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 december 2019

Dossier Vlietzone: Motie Verhuurdersheffing en Plan van Aanpak

“Extra coffeeshop op het Vliet was grote wens D66”

“Een droom die uitkomt voor D66.” Zo noemt Gijs Jacobse, raadslid voor Gemeentebelangen, de verplaatsing van een coffeeshop naar het Vliet waardoor het totale aantal op twee uitkomt. (4 november 2019 Liwwarders)

Deze bijzondere interpretatie van de waarheid verdient een toelichting. Op 18 januari 2016 diende de fractie van D66 een motie(link) in om te onderzoeken of de vestigingsmogelijkheden voor coffeeshops verruimd konden worden. Tot die tijd waren alle coffeeshops, met uitzondering van één op het Vliet, gevestigd binnen de grachtengordel in het centrum. Aangezien het verzorgingsgebied van de Leeuwarder shops half Friesland beslaat moeten veel auto’s het centrum in om wiet te kunnen afhalen.

Wij stelden dan ook een ‘McWeed’ voor aan de rand van de stad. Een coffeeshop waar je alleen zou kunnen afhalen, om op die manier het verkeer in het centrum te ontlasten en de parkeeroverlast voor omwonenden te verminderen.

Er is toen veelvuldig overleg geweest met de raad, de burgemeester, de ambtelijke dienst en de politie. De uiteindelijke conclusie was dat met name de politie zich afvroeg of er buiten de stad wel voldoende handhaving rond een coffeeshop kon plaatsvinden. Er is toen voor gekozen om het vestigingsgebied te verruimen, niet alleen mochten coffeeshops zich vestigen binnen de grachtengordel maar ook op het Vliet en het Stationskwartier, met een maximum van twee per straat. Een typisch geval van polderen, met een uitkomst waar we tevreden over waren.

Ongeveer anderhalf jaar geleden, ruim twee jaar na het indienen van de motie, werd de fractie op de hoogte gesteld van de problemen in de Vlietzone. De komst van een onevenredig aantal zorgwoningen, huizen die worden opgekocht door huisjesmelkers, verpaupering van de wijk, veel overlast door jongeren zijn, een aantal voorbeelden van de enorme problematiek in de wijk. Samen met de VVD fractie hebben we zowel intern als extern vragen gesteld en gezorgd dat dit sinds de zomervakantie op de raadsagenda staat en de volle aandacht van een ieder krijgt. Daarom was er ook extra aandacht voor de verplaatsing van een coffeeshop naar het Vliet begin november. Wat wel ongelooflijk frustrerend was in deze discussie dat gesteld werd door een aantal partijen dat coffeeshops mede-verantwoordelijk zijn voor de enorme overlast in de Vlietzone. In dezelfde discussie werden coffeeshophouders en softdrugs gebruikers gecriminaliseerd. Een opstelling waar D66 zich ten alle tijden tegen zal verzetten. Gelukkig vond een meerderheid van de raad dat ook, een motie van het CDA tegen coffeeshops werd verworpen tijdens de raadsvergadering.

De wijk verdient een multidisciplinaire aanpak op maat. En de inwoners van deze wijk verdienen het om gehoord te worden. We, raad en college, hebben lang genoeg gesproken over de problematiek. Afgelopen woensdag was het afrondende debat en dienden we, samen met de VVD, twee moties in. De eerste motie (link) was de opdracht om met een korte en lange termijn aanpak te komen voor de gehele Vlietzone. De tweede (link), een onderzoek op welke wijze de verhuurdersvergunning geïmplementeerd kan worden in Leeuwarden. Dat geeft de gemeente eindelijk een instrument om huisjesmelkers aan te pakken. Beide moties werden met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad. Voor 1 maart zal de uitwerking van beide moties worden voorgelegd aan de raad. Wordt vervolgd!

D66 Motie Implementatie verhuurdersvergunning Leeuwarden

Thema

Kundige overheid; in tûke gemeente!

Lees meer