Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

D66 Leeuwarden wil extra controles op gedateerde gaswinningsinstallaties.

Gisteravond diende de fractie van D66 een motie in bij de laatste fase van de behandeling van de begroting in de Leeuwarder gemeenteraad. Traditioneel een ‘motiefestijn’, maar liefst 17 moties stonden op de agenda. Onze motie ging over de gedateerde gaswinningsinstallaties die Vermilion heeft aangekondigd opnieuw in gebruik te zullen nemen.

Deze putten zijn geslagen tussen 1965 en 1987. De gemiddelde levensduur van een gaswinningsinstallatie is 30 jaar bij normaal gebruik vanwege de corrosie van de leidingen. De jaren waarin de putten niet gebruikt zijn worden niet meegenomen door Vermilion bij de 30 jaars telling. Daar komt bij dat Vermilion deze putten niet geslagen heeft maar overgenomen heeft van voormalig Petroland. Welke afspraken er gemaakt zijn over conservering en onderhoud zijn door ons niet meer te achterhalen. Tevens is begin deze maand bekend geworden dat Staatstoezicht op de Mijnen enkel risico gestuurd handhaaft, en alleen actief controleert wanneer er reden toe is.

Niet alle kleine velden die op korte termijn in gebruik genomen zullen worden liggen binnen de gemeente Leeuwarden. Maar de gevolgen van een mogelijk lekkende installatie zullen wel de gemeente raken. Vervuild grondwater houdt geen rekening met gemeentegrenzen. D66 Leeuwarden is tegen de opnieuw ingebruikname van deze kleine velden. Niet in de laatste plaats omdat een aantal van deze velden in en rond een kwetsbaar veenweide gebied liggen. Maar we weten ook dat een gemeente geen mogelijkheden heeft om een vergunning te weigeren, dat zagen we gebeuren bij de gemeente Smallingerland. D66 wil dan ook in ieder geval zeker weten dat wanneer deze putten opnieuw in gebruik genomen worden de installaties veilig zijn om zo het risico op schade voor de volksgezondheid en de natuur te minimaliseren.

Vandaar dat we met deze Motie het college van B&W oproepen om met een brief aan te dringen bij het ministerie van Economische Zaken op extra controles van de gedateerde installaties door Staatstoezicht op de Mijnen voordat deze opnieuw in gebruik worden genomen. Na een schorsing besloten de partijen die de motie nog niet ondertekend hadden dat het belangrijk was om een sterk signaal af te geven richting Den Haag, en deze partijen dienden alsnog de motie mede in. De motie werd daardoor met algemene stemmen aangenomen in de gemeenteraad!