Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 oktober 2019

Tweede Kamerlid Antje Diertens te gast in Leeuwarden

Op 7 oktober 2019 was Tweede Kamerlid Antje Diertens te gast in Leeuwarden. Samen met de fractie bezocht Antje een drietal locaties die te maken hebben met haar portefeuilles: beschermd wonen en maatschappelijke opvang, verslavingszorg en personen met verward gedrag.

Het eerste bezoek was aan het Veiligheidshuis Fryslân, dat zich voor de gehele provincie Friesland bezig met de persoonsgerichte aanpak van o.a.:
Meerderjarige veelplegers
Huiselijk geweld
Overlastgevende personen
Ex-gedetineerden (nazorg)
Aan de hand van twee casussen kregen we inzicht in de werkwijze en de meerwaarde van het Veiligheidshuis. Zo was er een casus waarbij meer dan 20 instanties bij een gezin betrokken waren. Het Veiligheidshuis neemt dan de regie en zorgt dat er zo snel mogelijk passende zorg en ondersteuning komt.

Na dit bezoek fietsten we naar Zorgopvang De Marene. De Marene is een locatie voor beschermd wonen met verzorging en begeleiding, speciaal voor mensen die zich door hun gedrag en levensstijl minder thuis voelen in een reguliere woon-zorgcentrum. Er wonen ruim 50 mensen die veelal te kampen hebben met verslavingsproblemen. We spraken daar met personeel en cliënten en kregen een rondleiding door het pand. Het is mooi om te zien dat mensen met een indrukwekkend verleden op straat eindelijk een plek hebben gevonden waar ze zich thuis voelen en tot hun recht komen.

Het derde bezoek was aan Clean Verslavingszorg. Oprichters Kor van der Meer en Mark Lettinga vertelden over het gat wat Verslavingszorg Noord Nederland niet kan opvullen met hun programma als het gaat om preventie en nazorg, en hoe zij dat als ervaringsdeskundigen wel doen.
Verslaving is een groeiend probleem binnen onze samenleving en Clean Verslavingszorg pakt dit in het noorden met beide handen aan. Kor en Mark hebben de ziekte verslaving zelf geleefd en weten hun cliënten hierdoor sneller te motiveren om hun eigen probleem aan te pakken. In combinatie met de juiste behandeling en begeleiding is een ‘clean’ weer mogelijk.

Na een gezellig etentje met de fractie, wethouder en het bestuur schoof Antje tot slot aan bij de fractievergadering. We spraken over de uitdagingen die de komende jaren op de gemeentes afkomen met de verdere decentralisaties.

Het was een leuke en vooral leerzame dag.

Antje, hartelijk dank voor je komst en we ontvangen je graag nog een keer in Leeuwarden!