Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Schriftelijke Vragen: Lerarentekort (Update Beantwoording 20 november 2019)

Vandaag lazen wij het bericht dat een basisschool in Amsterdam de deuren moet sluiten, naar eigen zeggen vanwege het tekort aan leraren. Begin september kwam er ook een bericht dat de scholenkoepels van de vijf grootste steden aandacht vragen in een brief aan de minister voor het lerarentekort. Volgens hen zijn er structurele oplossingen nodig en is de situatie nijpend. Ook werd er vandaag bekend dat leraren in het basis- en voortgezet onderwijs een landelijke stakingsdag aangekondigd hebben met onder andere als doel om aandacht te vragen voor het toenemende lerarentekort. De fractie van D66 maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkelingen en vraagt zich af in hoeverre de toenemende problemen bij basisscholen om docenten voor de klas te vinden ook in de gemeente Leeuwarden steeds zichtbaarder wordt.

Ook al zullen de problemen waarschijnlijk een stuk minder heftig zijn dan in de Randstad, D66 is van mening dat goed onderwijs voor onze gemeente gewaarborgd moet blijven en wij willen daarom liever de problemen voorkomen dan later te moeten genezen. Daarom stelt onze fractie de volgende vragen:

Schriftelijke Vragen Lerarentekort D66

Woensdag 20 november heeft het college onze schriftelijke vragen beantwoord. Het lerarentekort is het gevolg van Rijksbeleid, imagoschade/werkdruk, instroom bij
de PABO’s , de omstandigheden binnen het onderwijs en de geografische ontwikkeling. In de jaarstukken en begrotingen van de schoolbesturen van het openbaar onderwijs wordt aangegeven dat
het rond krijgen van de formaties steeds moeilijker wordt. De gemeente zal tijdens het eerst volgende LEJA vergadering (Leeuwarden Educatie- en JeugdAgenda), een platform waar gemeente, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang- en welzijnsorganisaties met elkaar overleggen, dit onderwerp laten agenderen en bij alle schoolbesturen navraag doen over het absolute probleem. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuws onderwijshuisvestingsplan tot 2030. Na de inventarisatie gaat de gemeente met de schoolbesturen in
gesprek. Hierbij zullen alle aspecten aan de orde komen. Dus ook het toekomst bestendig onderwijs met daarbij het in standhouden van scholen in de stad en het platteland en het lerarentekort. Vanavond worden we hier al over bijgepraat en binnenkort zullen we het in de raad hebben over dit plan.

De beantwoording van de vragen

Thema

Innoverende economie en sterk onderwijs

Lees meer