Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Motie ‘Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur’ (Maandag 8 juli 2019)

De gebiedsontwikkeling van WTC/Cambuur is een omvangrijk project. Wij  vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden in een vroeg stadium kunnen participeren bij ruimtelijke planvorming. Van inspraak naar voorspraak. In 2021 treed de nieuwe omgevingswet in ,waarin participatie een belangrijke rol krijgt.

Er zijn bij de  gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur veel partijen betrokken zoals de inwoners van de Schrijversbuurt, Westeinde en de Vosseparkwijk, de wijkpanels, projectontwikkelaar , initiatiefnemers en belanghebbenden.

De fractie van D66 Leeuwarden vindt het zinvol dat bij zo’n omvangrijk project de communicatie samen met boven genoemde partijen wordt geëvalueerd  daarnaast willen wij dat de bevindingen met de raad wordt gedeeld en deze ook  mee te nemen bij de ontwikkeling van het onderdeel participatie in de omgevingsvisie. We dienen daarom een motie in om dit te bewerkstelligen.

Motie Evaluatieproces WTC Cambuur

Bron foto: Leeuwarder Courant

 

Thema

Bloeiende dorpen en een bruisende stad

Lees meer