Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Gehele raad steunt WTC/Cambuurplan

De volledige gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met het inrichtings- en winkelplan voor WTC/Cambuur. Onze fractie is zeer verheugd met dit besluit. Fractievoorzitter Julie Bruijninxc had namens onze fractie de volgende bijdrage tijdens dit debat: De motie is aangenomen!

 


“Voorzitter, er is de afgelopen maanden al veel gezegd en geschreven over de ontwikkeling van het WTC-terrein en de verhuizing van het Cambuur stadion. Een ontwikkeling die de fractie van D66 toejuicht, maar die niet bepaalt soepel verlopen is. Vanavond nemen we wederom een grote stap in dit dossier.
Vorige week maandag hebben we een toezegging gekregen van het college dat we voor de besluitvorming van vanavond een overzicht zouden krijgen van welke duurzaamheidsmaatregelen er genomen zullen worden rond de ontwikkeling van dit gebied. Die toezegging is ons vanavond om 19.31 uur toegezonden. Dat is voor ons niet voldoende, duurzame maatregelen als groene parkeerplaatsen zouden de norm moeten zijn, en geen optie.
Maar om nu ad hoc een motie in te dienen lijkt ons onverstandig. De fractie van D66 zou dan graag, nogmaals, van het college de toezegging krijgen om op een ander moment hierover verder te praten, maar wel voor de zomer. Graag een reactie van de wethouder.
Voorzitter, we besluiten niet alleen over de gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur, maar ook over de herontwikkeling Sneekertrekweg, herontwikkeling van het gebied rondom het oude Cambuurstadion en er komt een visie op het Spoordok gebied. Er wordt ons gevraagd vanavond in te stemmen met de verplaatsing van twee supermarkten naar het WTC-gebied.
Voor de zomer heeft deze raad zich uitgesproken voor drie verschillende kernwinkelgebieden te zijn, met elk een eigen karakter. Dat zijn de Binnenstad, de Centrale en het WTC -gebied. In het verlengende hiervan, er ligt al een aantal jaar een verzoek om een filiaal van de Aldi aan het Cambuurplein te verplaatsen naar de Centrale.
Voor D66 geldt dat als we het aan de ene kant van de stad toestaan, wij dat dan ook aan de andere kant moeten doen. Er is de afgelopen dagen nogal wat commotie geweest over onze aangekondigde motie. Het is onjuist om te denken dat er met deze motie een wildgroei aan supermarkten mogelijk is. Of dat we zonder inspraak instemmen met een uitbreiding van de Centrale. Ik wil met klem benadrukken dat daar geen sprake van is. Als deze motie aangenomen wordt dan geldt bij de uitwerking van de motie gewoon het reguliere traject van inspraak, beroep en bezwaar.”

De motie is aangenomen!
Bron foto: Leeuwarder Courant