Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

Schriftelijke vragen onderwijs Zuidlanden

 Geachte meneer/mevrouw, 

Op 10 november verscheen in de Leeuwarder Courant het artikel ‘School Techum overvol: bso naar Zuiderburen’.

In dit artikel wordt onder andere gesteld dat er onder ouders in de Leeuwarder nieuwbouwwijk Techum onrust is ontstaan over het plan van Sinne Kinderopvang om bso-kinderen met taxibusjes naar Zuiderburen te vervoeren. De onrust is ontstaan doordat ouders het heen-en-weergereis onpraktisch vinden en stellen verder dat de verandering de samenwerking tussen school en kinderopvang belemmerd. 

De D66-fractie stelt, vanwege deze ontstane onrust, daarom vragen aan het college van B&W over het aanbod van kinderopvang en basisonderwijs in de al bestaande en nog te ontwikkelen wijken van ‘De Zuidlanden’. Ondanks dat de gemeente niet gaat over buitenschoolse opvang, vindt D66 het wel belangrijk dat de gemeente meedenkt over de bso-capaciteit in onze gemeente. 

D66 constateert dat wijken zoals Techum en Wiarda, door de aantrekkende huizenmarkt, ontzettend aan het groeien zien. Dit zorgt voor een groeiende druk op de huisvesting van basisonderwijs. Daarnaast worden er nieuwe wijken ontwikkeld zoals Middelsee en De Klamp, waar ook veel gezinnen met jonge kinderen zich zullen gaan vestigen. Uit prognoses van de gemeente blijkt dat bij de IKC Wiarda en de RKBS De Sprong, twee scholen uit deze buurt, de leerlingaantallen explosief zullen stijgen. De IKC Wiarda van 427 in 2016 naar 801 leerlingen in 2025 en de RKBS De Sprong van 489 leerlingen in 2016 naar 698 in 2025, respectievelijk een stijging van 88% en 43%. 

D66 vraagt daarom aan het college van B&W of er al goed rekening wordt gehouden met de snel groeiende vraag naar onderwijs in deze wijken. Zijn de voorzieningen voor basisonderwijs en kinderopvang op dit moment wel afdoende? Of moet er snel ingegrepen worden? 

 


Klik hier voor de schriftelijke vragen -> hier