Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 september 2018

De motie “Kinderpardon”

Op woensdagavond 19 september diende D66 Leeuwarden samen met ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks een motie in. De motie Kinderpardon roept het college op om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te dringen op een oplossing voor kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Deze kinderen zijn geworteld in de Nederlandse samenleving en kunnen niet meer zonder ernstige (psychische) problemen worden uitgezet naar het land van herkomst.
In maart 2017 hebben deze vier politieke partijen al eerder een oproep gedaan om tot een definitieve oplossing te komen. Het Fries Pamflet (link), ondertekend door 70 lokale politici, riep de informateur op om dit onderwerp te bespreken aan de onderhandelingstafel. Het is ook besproken, maar helaas niet met de gewenste uitkomst. In het regeerakkoord staat dat er geen kinderpardon komt of dat de bestaande voorwaarden verruimd zullen worden.
Begin deze maand was Nederland in de ban van Howick en Lili, die uiteindelijk op het laatste moment toch een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat was geweldig, maar tegelijkertijd leven er in Nederland naar schatting ruim 400 kinderen die nog altijd in onzekerheid leven. Dat zijn ook kinderen die in de gemeente Leeuwarden naar school gaan of hier sporten bij een vereniging.
Ruim 50 gemeenteraden in Nederland hebben de afgelopen periode een soortgelijke motie aangenomen en hebben zich daarmee aangesloten bij de burgerbeweging De Goede Zaak. https://www.degoedezaak.org/nieuws/kinderpardon-kan-vandaag-nog-geregeld-worden/
Wij zijn blij dat ook Leeuwarden zich bij dit initiatief aansluit, de motie werd met 22 stemmen VOOR en 11 stemmen TEGEN aangenomen.

Thema

Zorgen voor jezelf en voor anderen

Lees meer