Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

Liveblog door Johan Magré

Ongeveer twee weken terug las ik in de Leeuwarder Courant een artikel over onterechte bemiddelingskosten die worden gevraagd aan studenten. Een belangrijk onderwerp voor Leeuwarden, aangezien onze stad steeds een grotere studentenstad wordt. Daarom heb ik, namens de fractie, schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Ik hoop voor de het reces nog een reactie te krijgen zodat we studenten goed kunnen voorlichten wanneer LEIP Leeuwarden zal beginnen en veel eerstejaarsstudenten kennis gaan maken met Leeuwarden en hun studie. Hieronder zijn de vragen terug te vinden: https://leeuwarden.d66.nl/…/Schriftelijke-Vragen-Studentenw…

Daarnaast hebben we als fractie ook diverse werkbezoeken gehad. Eentje heeft veel indruk gemaakt. Dat was het bezoek aan de werkplaats van Sociaal Wijkteam Oud Oost. Geweldig hoe hier vanuit hun initiatief er al meerdere mensen doorgestroomd zijn naar betaald werk. Het is geweldig als mensen vertellen wat de werkplaats hen heeft opgeleverd. Die kleine actie heeft zoveel impact, mensen kunnen echt verder komen. De werkplaats is nu ook een algemene voorziening waar mensen met een indicatie dagbesteding kunnen doen. Een initiatief met een groot toekomstperspectief denk ik!
Daarnaast heb ik me verder verdiept in de jeugdzorg. Na een goede informatieve sessie in de raad door allerlei zorgverleners konden wij als raadsleden verder stoeien met het koersdocument. Aangezien het herijkingsdocument Sociaal Domein voor de zomer nog vastgesteld moet worden. Grote uitdagingen en helaas daarbij ook grote tekorten. Wij als fractie zijn wel erg tevreden dat die document, bij de paragraaf over jeugdzorg, fors inzet op de versterking van de steunstructuur in en om de scholen en Integrale Kind Centra. We hebben er vertrouwen dat met deze nieuwe koers we als gemeente kunnen gaan sturen op effectievere, goedkopere en betere zorg voor de jeugd. Wel missen we zorginhoudelijke vernieuwing oftewel innovatie in dit document. D66 zal daarom een motie indienen op dit vlak. Deze zal 18 juli ingediend worden en zal ik in mijn laatste blog verder toelichten. We hopen natuurlijk op voldoende steun!

Ook hebben we vorige week een leuke heidag gehad met de fractie. We zijn eerst langs Japero Berlikum geweest, waar we met paarden gingen communiceren en zo ook leerden hoe we als team functioneren. Erg leuk om te doen! Daarna waren we uitgenodigd voor een werkbezoek op de werf van Bijlsma Wartena waar ze ons de mooie nieuwe schepen lieten zien die ze op dit moment aan het bouwen zijn voor Rijkswaterstaat. Daarna gingen we een boottochtje maken door het Nationaal Park De Alde Feanen en ging mijn hart als historicus toch harder kloppen bij het prachtige monument Ald Dwinger ter nagedachtenis aan de bemanning van de Lancaster-bommenwerper die in 1942 neerstortte in De Alde Feanen bij Earnewâld. We sloten de dag af met een lekker etentje bij de Kok & de Walvis te Wartena. Al met al een goede dag met zijn allen gehad, waar we als team nu nog beter staan.

Afgelopen woensdag hield onze fractievoorzitter Julie Bruijnincx een sterk en helder betoog over de jaarstukken 2017. Verder was er een interessante debatavond tussen alle fracties over het koersdocument sociaal domein waar ik ook mijn bijdrage hield over onze visie op de jeugdzorg. Het was een interessante avond waar eigenlijk voor het eerst echt gedebatteerd werd en meningen tussen de fracties onderling werden uitgewisseld. Dit soort avonden moeten er veel meer komen, het verhaal de tegenstellingen die er eventueel zijn tussen de fracties zichtbaar maken. Daar gaat politiek nou eenmaal ook om.

Om sportief af te sluiten. Vandaag deed ik met mijn fractiegenoot Tonko Jansen mee met de HT Mudrace in Hempens. Wat was dit leuk om te doen met dit mooie weer. We genoten er beide van om als ‘kleine jongetjes’ door slootjes te springen en door bagger te kruipen. We hebben het gehaald, mede door de aanmoedigingen van de wethouder sport Hilde Tjeerdema ;). Sporten is gezond en lekker, zeker op zo’n mooie dag. Daarom was ik ontzettend blij met het gisteren gesloten sportakkoord door het Ministerie Vws, VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten en NOC*NSF. +700 extra buurtsportcoaches, verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding, investeren in accommodaties, nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen <6 jaar. Tot 2021 investeert de rijksoverheid elk jaar €410 miljoen. We hopen natuurlijk dat Leeuwarden hier ook van gaat profiteren! Morgen ben ik weer op de tennisbaan te vinden voor de Friesland Cup en in de loop van week bij het Tobbedans Tennistoernooi!

We naderen het zomerreces, maar er zullen nog grote dossiers besproken moeten worden zoals SC Cambuur, de definitieve vaststelling van de jaarstukken en het al genoemde koersdocument.