Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juni 2018

Realisatie plan Middelsee

Woensdagavond 13 juni heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de stad, genaamd Middelsee. Een ambitieus en prachtig plan, wat uit circa 2800 woningen zal gaan bestaan. Voor de behandeling van het plan zijn diverse moties ingediend. Twee moties, van PAL/GroenLinks, dienden wij van harte mede in.

De eerste, ‘Aantrekkelijk groen voor mens en dier’;(https://leeuwarden.notubiz.nl/document/6572225/1 ).

De fractie van D66 vindt dat een gezond milieu en een rijke natuur essentieel zijn voor onze gezondheid en ons welbevinden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er op voorhand een inrichtingsplan komt dat op ecologisch en recreatief gebied een meerwaarde heeft voor de wijk MiddelSee. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

De tweede motie, ‘Comfortabele en aantrekkelijke fietsroute in MiddelSee’; (https://leeuwarden.notubiz.nl/document6572226/1).

 

D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei het al afgelopen week, fietsen is het nieuwe autorijden. Wij vinden dat dit door de aanleg van comfortabele fietsroutes moet worden gestimuleerd. Wij vinden het tevens essentieel dat er een mogelijkheid komt voor fietsend woon-werkverkeer vanuit de omliggende dorpen zoals Boksum, Jellum-Bears en Weidum. De motie werd aangenomen met 28 stemmen voor en 9 tegen.

 

De motie van de PvdA; ‘meer sociale huurwoningen in MiddelSee’, hebben we niet gesteund. De fractie van D66 is weliswaar een voorstander van gemengde wijken, maar wat ons betreft hoeven er niet meer sociale huurwoningen binnen Leeuwarden gebouwd te worden, en daar roept deze motie wel toe op. Daarnaast heeft de wethouder heeft 16 mei aan gegeven met de corporaties over dit onderwerp in gesprek te zijn, en is de motie dus ook voorbarig. De motie werd aangenomen met 20 stemmen voor en 17 tegen.

 

Wij zijn blij dat we, na maanden van voorlichting en debat, eindelijk hebben besloten tot de realisatie van Middelsee!