Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 april 2018

Maidenspeech Johan Magré: Binnensporttarieven

Maidenspeech Johan Magré: Binnensporttarieven

Geachte voorzitter, college en collega’s,

D66 ziet graag dat alle verschillende sporten in onze gemeente voor iedereen toegankelijk zijn. Het college-akkoord spreekt ook de ambitie uit om in te zetten op een samenleving waarbij alle mensen volop kansen krijgen. Door de mensen actief te betrekken bij initiatieven, en door ze met elkaar, bijvoorbeeld met sport, in contact te brengen.

D66 constateert dat de binnensporttarieven van de gemeente Leeuwarden gemiddeld vrij hoog liggen ten opzichte van naburige gemeenten. Doordat BV Sport, door het nog te bouwen indoor-klimcentrum “Rengers” en het overnemen van het betrokken maatschappelijk vastgoed, haar kapitaalslasten omlaag gaan zal er structureel per jaar geld vrijkomen die D66 Leeuwarden graag weer direct investeert in de sport. Dit college-akkoord heeft de ambitie om te blijven zorgen voor een goede basisinfrastructuur voor sportbeoefening en onderkent ook dat de tarieven voor de binnensport onder druk staan. Bij verschillende binnensportverenigingen is er door deze hoge zaalhuren weinig tot geen financiële ruimte meer om te investeren. Bijvoorbeeld voor clinics, inkoop materiaal, goede begeleiding of om toernooien organiseren. Daarom dient D66 Leeuwarden, ondersteunt door PvdA/CDA/Gemeentebelangen/FNP, deze motie in. Het heeft de ambitie om deze belofte uit het college-akkoord kracht bij te zetten.

Als laatste wil ik vermelden dat ik erg blij ben dat deze motie ook mede is ondertekent door partijen van de oppositie. Het college-akkoord ‘De Kracht van Samen’ is niet voor niets een akkoord gesloten op hoofdlijnen. Door het hele land zie je de ambitie om op gemeentelijk niveau colleges samen te stellen waarmee recht wordt gedaan aan de duale rol van de raad en dat de raad als collectief meer gezicht krijgt tegenover het college. Om maar een cliché te gebruiken, ‘we willen allen het beste voor onze gemeente’. Ik hoop dat we samen deze ambitie ook in de gemeente Leeuwarden waar kunnen maken.

Dan ga ik nu, voorzitter, over tot het lezen van het dictum.

De motie!