Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 oktober 2017

Motie: De wiethouder wint

In navolging van de D66 fractie in Utrecht, is D66 Leeuwarden voornemens om bijgevoegde motie in te dienen tijdens de behandeling van de begroting 2018 in de gemeenteraad. D66 Leeuwarden is blij dat het nieuwe regeerakkoord ruimte biedt aan 8 gemeenten om te experimenteren met gereguleerde wietteelt en wil dan graag ook zien dat ook Leeuwarden actief deel uit gaat maken van dit experiment.

Klik  hier voor de motie (PDF).