Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

Coffeeshops niet meer op een kluitje dankzij voorstel D66

Vanavond 09 oktober staat de behandeling van de motie ‘McWeed‘ voor de laatste keer op de agenda van de Leeuwarder gemeenteraad. In januari 2016 diende de fractie deze motie in, en droeg het college op te onderzoeken of bestaande coffeeshops verplaatst konden worden naar de rand van de stad. Daarnaast wilde de fractie dat er onderzocht werd of de afstandseisen wat betreft onderwijsinstellingen rond coffeeshops verruimd konden worden. Het college heeft een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van deze motie en doet nu een voorstel. De twee belangrijkste wijzigingen die de burgemeester nu voorstelt zijn:

  • aanpassen van het afstandscriterium van 250 meter naar 100 meter rond scholen.
  • verruimen vestigingsgebied, toestaan van coffeeshops in Stationsgebied en op het Vliet.

De D66 fractie is blij met deze voorgenomen wijzigingen en steunt deze dan ook van harte.