Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 mei 2017

Liveblog 15 mei 2017: Stoepkrijt en Sluitingstijden Horeca

De burgemeester is verlaat door onderhandelingen ergens anders, de vice-voorzitter van de raad Eline de Koning feliciteert Marisha van Huizen van het CDA en Ditmer Lesterhuis van de PvdA met hun huwelijk, even voor de goed orde, Marisha en Ditmer zijn niet met elkaar getrouwd.

Daarna volgt een lange lijst met ingekomen stukken. Een brief over de stand van zaken toeristische marketing, het jaarverslag leerplicht en het evaluatieverslag Talentcentrum Fryslân worden door de raad allemaal ter kennisgeving aangenomen.

En dan is het tijd voor de hamerstukken en is het wachten op de portefeuillehouder burgemeester Crone.
Begin april ontstaat er in diverse gemeenten ophef over een stoepkrijtverbod in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. In Leeuwarden bleek dat ook het geval te zijn. Reden voor D66 om de APV van Leeuwarden tegen het licht te houden en te onderzoeken of er nog meer onzinnige dingen in de APV staan. En die zijn er genoeg. Een ander voorbeeld is het beklimmen van het monumentale paard op de Nieuwstad. Alle kinderen doen het, vroeger voor een kiekje en nu een live-verslag op Facebook, maar volgens de APV mag dat niet.

Stoepkrijtende kinderen die hun fantasie verbeelden zijn een mooi symbool voor onzinnige regels in de APV.

Het weerwoord van de burgemeester is dat het handhaven van de APV geen doel op zich is, maar een instrument om op terug te grijpen als er opstootjes zijn in de gemeente.
Niettemin wordt de motie Stoepkrijt om vergunningsvrij stoepkrijten ten behoeve van sport en spel unaniem aangenomen.

 

Op naar het debat over het raadsvoorstel van D66 om de sluitingstijden in de horeca vrij te geven. In dit geval gaat het opnieuw om een verandering van de APV.

Alle partijen, inclusief de burgemeester, weten hier genoeg over te vertellen. Pal/GroenLinks, de Christen Unie en de VVD voelen wel voor het voorstel. Christen Unie wil na een jaar een evaluatie, de VVD wil een portier met diploma bij de deur en een goede integrale aanpak van overlast. Gemeentebelangen is negatief en de PvdA zegt niet direct enthousiast over dit voorstel te zijn, zij vraag zich af wat dit betekent voor de handhavingscapaciteit voor de politie en maakt zich zorgen over de afterparty’s die door het vrijgeven van de sluitingstijden zullen ontstaan. Pal/GroenLinks bij monde van Evert Stellingwerf vraagt de burgemeester waarom de burgemeester graag werkt met het verlenen van ontheffingen per gelegenheid  (in plaats van vrijgave).
De rode draad in het verhaal van de burgermeester is ook in dit geval zijn verantwoordelijkheid voor het voorkomen van overlast. De burgemeester stelt voor om te werken met individuele ontheffingen met verplichting van portier, zodat hij de mogelijkheid houdt om gelegenheden te sluiten die zich niet aan de regels houden. De spanning tussen vrijheid en vertrouwen en aan de andere kant handhaving blijft een lastige. Over twee weken wordt er over dit voorstel in de raad gestemd.

Na de pauze debatteert de raad nog over het horeca vestigingsbeleid in het algemeen en geluidsregels bij festivals. Met betrekking tot het horecabeleid wil D66 graag nieuwe mengvorming zien van horeca en retail (ook wel blurring genoemd). Het huidige beleid geeft daar nog te weinig ruimte voor vindt D66, de VVD vinvis dit met ons eens.

Er lopen momenteel nog rechtszaken over geluidsregels, daardoor verloopt het debat over geluidsregels bij festivals bijzonder moeizaam. Een nieuw debat wordt binnenkort geagendeerd.
Wordt vervolgd dus!