Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 mei 2014

Interpellatie om informatievoorziening rond oprichting welzijnsorganisatie

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft een interpellatie debat met wethouder Andries Ekhart aangevraagd. Directe aanleiding is de onzorgvuldige informatievoorziening aan de gemeenteraad over de vorming van een eerstelijnswelzijnsorganisatie in Leeuwarden. Tijdens het debat in de gemeenteraad van 23 april j.l. is een programmabudget sociale domein vastgesteld, inclusief een bedrag van 1,2 miljoen euro voor de verdere ontwikkeling van onder andere voor de oprichting van deze organisatie. De organisatie zal bestaan uit vijf bestaande instellingen die samen een coöperatie vormen.

Twee dagen later, op 25 april j.l. ontving de gemeenteraad een brief waarin het college van B&W het ingediende businessplan van de coöperatie typeert als volstrekt onvoldoende en onacceptabel. De coöperatie moet een nieuw plan indienen. Deze informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld tijdens de behandeling van het programmabudget op 23 april.

De oppositiepartijen willen opheldering van het college van B&W over de gang van zaken en willen van de wethouder precies weten wanneer de informatie wel of niet beschikbaar was. Deze uitleg zal een antwoord moeten geven op de vraag of de raad juist, volledig en tijdig was geïnformeerd op het moment van besluitvorming

Lees hier het volledige interpellatie verzoek (PDF)

Achtergrond informatie