Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 mei 2014

Fossielvrij in 2020 is een wassen neus met huidige college van B&W

De gemeente Leeuwarden wil in 2020 fossiel-vrij zijn. Full sustainable city wordt dat ook wel genoemd. Dat is een torenhoge ambitie met betrekking tot ons energiegebruik en de opwekking van duurzame energie in de gemeente Leeuwarden. Het is immers al 2014. Dus nog 6 jaar te gaan. No time to waste!

D66 staat van harte achter deze fossiel-vrije doelstelling. En wij combineren de doelstelling graag met onze ambitie om ruimte te geven aan innovatie. D66 vraagt het college van B&W daarom om meetbare vooruitgang en een pro-actieve houding als het gaat om het behalen van de duurzame doelen. Al in 2010 deden we dat o.a. met moties over het meetbaar maken van (duurzaam) energieverbruik en een motie over ruimte geven aan windenergie. Helaas heeft dat nog niet geleid tot een actieve houding van het college van B&W.

Met betrekking tot de motie rondom windenergie verstopte het college zich in 2010 achter het conservatieve provinciale windbeleid en nam ‘omdat het moest van de provincie’ een passieve houding aan. Inmiddels is het 2014 en kijkt de provincie wat minder conservatief aan tegen windenergie. Dat was aanleiding voor D66 Leeuwarden om op 3 maart 2014 schriftelijke vragen aan het college te stellen en het college te motiveren om nu wel actief met duurzame energieopwekking aan de slag te gaan, zoals windenergie.

Onze teleurstelling was groot toen de antwoorden van het college op 15 april 2014 binnenkwamen. Met antwoorden als “wij vinden het niet noodzakelijk om zelf onderzoek te doen” of “wij zijn nog steeds in afwachting van provinciaal beleid over windmolens” kun je niet stellen dat het college van Leeuwarden haar duurzaamheidsdoelstellingen erg serieus neemt. Sterker nog, als je over zes jaar onafhankelijk wil zijn van fossiele brandstof moet je nu keuzes maken (of eigenlijk had je ze al moeten maken). We zullen alles uit de kast moeten halen wat mogelijk is: wind, zon, mestvergisting, biogas, you name it. En we moeten actief de ruimte geven aan slimme ideeën en initiatieven.

In de raadsvergadering van 23 april 2014 werd het bestemmingsplan behandeld voor het buitengebied van Leeuwarden. Ook hier werd duidelijk dat het college van B&W haar ‘full sustainable city-doelstelling’ weinig serieus neemt. Je zou verwachten dat er een modern bestemmingsplan behandeld werd dat rekening houdt met het moderne agrarische bedrijf van tegenwoordig. Waarin op zijn minst innovatie en duurzaamheid mogelijk wordt gemaakt, zoals we dat bijvoorbeeld in Nij Bosma Zathe, onze eigen Dairycampus zien.

Helaas lag er een conservatief bestemmingsplan waarin geen enkele ruimte wordt geboden aan mestvergisting of rekening wordt gehouden met de biobased economy. D66 probeerde het bestemmingsplan nog met een amendement te redden, maar dat werd als ‘juridisch risicovol’ en ‘technisch ingewikkeld’ afgedaan. De wethouder vond ons amendement wel sympathiek en begreep het idee erachter. Hij sloot met de magische woorden: “Ik beloof u dat ik binnen een jaar terugkom met een beleidsnota die ingaat op duurzaamheid en innovatie bij bestemmingsplannen”. U ziet het, het tempo zit er dus goed in met dit college van B&W richting 2020…….

Arnold Rosier
D66 Leeuwarden

Schriftelijke vragen D66 lwd betreffende strategisch beleid windenergie
Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen D66 over windenergie