Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 maart 2014

UITNODIGING – D66 START ACTIE VOOR BIBLIOTHEEK

UITNODIGING

D66 START ACTIE VOOR BIBLIOTHEEK

De functie van de bibliotheken staat centraal in een discussie tussen betrokkenen uit Leeuwarden op vrijdag 14 maart 2014. Van 20.00 tot 22.00 uur zal in de Bibliotheek Bilgaard, Keidam 2 in Leeuwarden, een politiek café worden gehouden. Aan de hand van stellingen zullen panelleden met het publiek in discussie treden.

De discussie wordt geleid door Leonie Wagenaar, directeur van een middelbare school in Hengelo. In het panel hebben zitting Sjoerd Feitsma, wethouder in Leeuwarden, Rob Hoek, voorzitter van het Wijkpanel Aldlân, Renée Reijenga, voorzitster van Wijkpanel Bilgaard en Janny van der Molen, schrijfster.

D66 Leeuwarden heeft het initiatief tot deze avond genomen, omdat een brede discussie over de toekomst van de bibliotheek nodig wordt geacht, nu het College van B&W van Leeuwarden voor heeft gesteld bijna een half miljoen euro jaarlijks te bezuinigen en drie locaties in Leeuwarden te sluiten. Drie dagen later zal de Gemeenteraad van Leeuwarden zich over de plannen kunnen uitspreken.

Iedereen is van harte welkom op 14 maart. Toegang is gratis. In verband met catering is aanmelding per email op campagne@d66leeuwarden.nl wenselijk.

Leeuwarden, 10 maart 2014

Voor vragen kunt u zich wenden tot Janny Lokerse, telefoon 06 3006 7721.