Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 maart 2014

D66 vraagt om uitvoering motie naar onderzoek mogelijkheden grootschalige windenergie

Bij de behandeling van de Nota Full Sustainable City in 2010 is door de gemeenteraad een breed gesteunde motie aangenomen, om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van grootschalige windenergie rond Leeuwarden. Vanwege het toenmalige provinciale beleid zag het college destijds geen mogelijkheden voor windturbines in de gemeente Leeuwarden. In de afgelopen periode is er maatschappelijk en bestuurlijk veel veranderd wat betreft het windturbinebeleid.

De provincie sluit voor windenergie nu geen plekken meer uit. Vooral draagvlak is van belang. D66-Leeuwarden vindt dat hierbij draagvlak bij de gemeenten van groot belang is. Ook zijn er door het Energieakkoord betere economische vooruitzichten voor initiatieven van gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Windenergie is daarbij economisch het meest voordelig. D66-Leeuwarden vindt dat de mogelijkheden om de regionale economie te versterken door middel van windenergie onderzocht moeten worden. De fractie heeft daarom het college gevraagd om, nu de provincie wel mogelijkheden ziet, uitvoering te geven aan de motie uit 2010. Ook vraagt de fractie het college om de mogelijkheden die het Energieakkoord biedt voor lokale initiatieven en participatie te onderzoeken

Lees hier de vragen zoals gesteld voor de fractie van D66 Leeuwarden
Schriftelijke vragen D66 lwd betreffende strategisch beleid windenergie