Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 februari 2014

D66 start actie voor bibliotheken

D66 heeft het initiatief genomen voor een actie om de functie van de bibliotheken te belichten in een discussie tussen betrokkenen uit Leeuwarden. Op vrijdagavond 14 maart wordt in de bibliotheek van Bilgaard een politiek café gehouden, waarin vragen centraal staan zoals: “wat is de functie van de bibliotheek,nu en in de toekomst, hoe wordt die door de burger gewaardeerd en welke invloed hebben de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheken in Leeuwarden”.

Net als andere culturele instellingen blijken de bibliotheken de laatste jaren een makkelijk doelwit bij bezuinigingen. Het kersverse College van B&W in Leeuwarden tekent alvast voor drie sluitingen: de bibliotheken in Bilgaard, Aldlân en Cammingaburen worden niet meer
gesteund. Op de bibliotheken wordt daarmee jaarlijks € 460.000 bezuinigd. Alleen in het centrum van Leeuwarden en in Grou zal men als het aan dit college ligt nog een boek kunnen lenen. In een overzichtsartikel van de Leeuwarder Courant op 22 februari werden de ontwikkelingen rond de bibliotheken voor geheel Friesland geschetst. Het aantal bibliotheken in Friesland blijkt de laatste tien jaar gedaald van 60 naar 46. De tegenwind die de bibliotheken in Leeuwarden ondervinden waait al jaren over heel Friesland en lijkt voorlopig niet te gaan liggen.

De avond richt zich allereerst op klanten van de bibliotheken, inwoners van Leeuwarden. Daarnaast zullen betrokkenen uit het onderwijs, de politiek en werknemers van de bibliotheken worden uitgenodigd, maar ook schrijvers en wijkbestuurders worden verwacht.
Aan de hand van stellingen zullen panelleden met het publiek in discussie gaan. De Gemeenteraad van Leeuwarden zal zich drie dagen later over de bibliotheken kunnen uitspreken.

Op 14 maart is iedereen welkom in het politiek café in de bibliotheek van Bilgaard, Keidam 2, in Leeuwarden. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. In verband met de catering is aanmelding wenselijk via
campagne@d66leeuwarden.nl