Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2014

Geen blanco cheque voor amaryllis coöperatie

Vanavond heeft de gemeente raad van Leeuwarden besloten om een nieuwe eerstelijns welzijnsorganisatie in te stellen. Dit besluit is bijzonder omdat het de vorm van een coöperatie krijgt, en omdat het tijdelijk is. Steeds meer zorg en welzijnstaken komen voor rekening van de gemeente.
Deze decentralisaties gaan gepaard met stevige bezuinigingen. Gevestigde instellingen vormen samen de coöperatie.

D66 Leeuwarden ziet de decentralisaties als een kans om zorg en ondersteuning beter en goedkoper te organiseren. Maar dan moet het wel goed gebeuren. D66 Leeuwarden vraagt het college daarom ruimte te bieden aan innovatie en het toetreden van nieuwe marktpartijen. Ook initiatieven vanuit de wijken zullen aansluiting moeten vinden bij de coöperatie.

Tenslotte heeft het D66 Leeuwarden verbaasd dat het college de raad om een blanco cheque vraagt. Er is niet bekend hoeveel de coöperatie gaat kosten. Op initiatief van D66 Leeuwarden vraagt de raad van het college om het komende halfjaar duidelijk te maken wat de oprichting en de uitvoering van welzijnstaken gaat kosten. Zo kan de raad duidelijk sturen op de financiële kaders van de decentralisaties.

Hilde Tjeerdema
Fractievoorzitter


Publicaties behorend bij dit artikel
Motie financiele kaders amaryllis cooperatie
Motie wijkintiatieven
Motie innovatie