Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 augustus 2011

Fractie stelt vragen over privacy in Welzijn Nieuwe Stijl

Sinds januari 2011 zijn er naast het Frontlijnteam in
Heechterp-Schieringen twee zogenoemde sociale wijkteams actief in de
wijken Schepenbuurt en Wielenpolle. Deze sociale wijkteams geven vorm
aan het concept van Welzijn Nieuwe Stijl zoals dat in het
collegeprogramma staat geformuleerd.
Vanuit de wijken Schepenbuurt en Wielenpolle zijn er klachten en vragen gekomen over hoe de sociale
wijkteams omgaan met de privacy van wijkbewoners. Voor bewoners is het
soms onduidelijk wie er precies bij hen ‘achter de voordeur’ komt,
waarom iemand allerlei vragen stelt over opvoeding, leefsituatie of financiën en wat er met de genoteerde gegevens gebeurt.

De D66 fractie hecht veel waarde aan de privacy en levensvrijheid van
de inwoners van Leeuwarden en vraagt zich af hoe deze zich verhoudt tot
het nieuwe welzijnsbeleid. We zijn vooral bezorgd over de manier waarop
gegevens verzameld en uitgewisseld worden tussen de verschillende
instellingen die participeren in de sociale wijkteams.

Daarom stelt de
D66 Fractie het college de volgende vragen:

 1. Welke wettelijke regels gelden er voor het verzamelen en uitwisselen
  en bewaren van persoonlijke informatie zoals dit binnen de sociale
  wijkteams gebeurt?
 2. Worden deze wettelijke regels op dit moment nageleefd?
 3. Hoe zijn deze regels vertaald in de feitelijke werkwijze van sociale wijkteams?
 4. Sinds een aantal jaren is het Frontlijnteam actief in
  Heechterp-Schieringen. Op welke wijze is er daar vorm gegeven aan het
  beschermen van de privacy van de bewoners?
 5. Zijn de wettelijke regels die gelden voor het verzamelen en
  uitwisselen en bewaren van persoonlijke informatie in
  Heechterp-Schieringen nageleefd?
 6. Van hoeveel huishoudens heeft het Frontlijnteam in
  Heechterp-Schieringen dossiers aangelegd, wie beheert deze dossiers en
  welke instellingen hebben toegang tot deze dossiers?

Aanvullend heeft de D66 fractie nog een aantal zorgen over het
functioneren van de sociale wijkteams en hebben we nog 3 specifieke
vragen. Binnen het concept Welzijn Nieuwe stijl werken breed opgeleide
sociaal werkers, zogenoemde generalisten, in de sociale wijkteams.

Deze generalisten worden opgeleid om een breed scala aan problemen te
signaleren en aan te pakken. Van een medewerker van de dienst sociale
zaken kan immers niet verwacht worden dat hij of zij verstand heeft van
(het signaleren van) opvoedingsproblemen, van een jongerenwerker kan
niet worden verwacht dat hij of zij verstand heeft van (het signaleren
van) verslavingsproblematiek. De fractie is benieuwd naar de
samenstelling van de huidige sociale wijkteams.

Daarom stellen we het
college de volgende vragen:

 1. Hoe zijn de sociale wijkteams op dit moment samengesteld?
 2. Welke medewerkers van sociale wijkteams hebben de taak om eventuele
  problemen ‘achter de voordeur’ te signaleren en wat is hun achtergrond?
 3. Hoe staat het met het opleiden van de generalisten zoals dit binnen het concept Welzijn Nieuwe stijl staat omschreven?

Wij hopen dat onze vragen binnen de daartoe vastgestelde termijn
worden beantwoord. Ook horen we graag van het college wanneer de raad
weer geïnformeerd wordt over de uitvoering van het nieuwe
welzijnsbeleid.

Met vriendelijke groet,
namens de D66 fractie Leeuwarden,

Hilde Tjeerdema

De originele brief, die verstuurd is aan het college is te lezen via deze link