Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2011

Persbericht onderzoek muzieklessen D66 Leeuwarden

Het college van de gemeente Leeuwarden wil bezuinigen op het cultuurbeleid. Een onderdeel hiervan is dat inwoners zelf op zoek gaan naar aanbieders van o.a. muzieklessen. Het college stelt dat bijvoorbeeld ouders van kinderen prima muzieklessen ‘in de markt’ kunnen kopen. Voor D66 Leeuwarden is deze vooronderstelling aanleiding geweest om te onderzoeken wat de overwegingen zijn van ouders om voor de muzieklessen van hun kind te kiezen voor een bepaalde aanbieder. In de enquête zijn de overwegingen van drie groepen ouders met elkaar vergeleken, ouders van kinderen die bij het centrum voor de kunsten Parnas muzieklessen volgen, ouders van kinderen die bij een korps of vereniging lessen volgen en ouders van kinderen die bij een zelfstandig gevestigde docent muzieklessen volgen. Opvallend is dat ouders bij het centrum voor de kunsten vooral de extra kunstzinnige activiteiten waarderen terwijl dit voor ouders van de kinderen die bij andere aanbieders lessen volgen minder belangrijk is. Ouders van kinderen die bij een korps of vereniging lessen volgen vinden bijvoorbeeld het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden belangrijk. Weinig ouders lijken een locatie dicht bij huis (bijvoorbeeld in de wijk) belangrijk te vinden. Verder valt op dat geen van alle ouders terecht gekomen is bij de huidige aanbieder via internet. Ouders vinden de aanbieder via open dagen of uitvoeringen of anders via vrienden en familie. Ook geldt voor meer dan de helft van de ouders dat een prijsverhoging een reden zou kunnen zijn om te stoppen met de muzieklessen.

In het licht van de politieke discussie over de toekomst van de cultuureducatie sterkt dit de overtuiging van de D66 fractie dat ouders om specifieke redenen kiezen voor muzieklessen bij het centrum voor de kusten Parnas, zo vinden ouders bijvoorbeeld de extra kunstzinnige activiteiten die daar aangeboden worden belangrijk. Ook het feit dat erg weinig ouders belang hechten aan een locatie van muziekeducatie in de wijk bevestigt onze overtuiging dat juist een centrale locatie voor kunst- en cultuureducatie een belangrijke meerwaarde biedt voor de stad. De ‘webportal’ die het college in haar plan als belangrijke vindplaats van aanbieders ziet lijkt niet overeen te komen met de feitelijke situatie, namelijk dat ouders hun aanbieder van muzieklessen helemaal niet via internet vinden.

De resultaten van de enquête zijn hier te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hilde Tjeerdema gemeenteraadslid D66 Leeuwarden
h.tjeerdema@d66leeuwarden.nl, 0636169746.