Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2010

Amendementen programmabegroting 2011

In de gemeenteraad van Leeuwarden staat deze periode in het teken van de begroting.
Leeuwarden gaat de aankomende 4 jaar  miljoen bezuinigingen.  Naast
de geplande 12 miljoen euro zal er ook nog 2 miljoen euro worden geïnvesteerd.
Dit alles leidt tot het zoeken naar 14 miljoen aan besparingen

D66Leeuwarden
heeft een aantal amendementen op de begroting ingediend. Hieronder staan de
amendementen en moties opgenoemd.

Op woensdag 8
november zullen dezen in stemming worden gebracht.

Motie Tariefsdifferentiatie
Afvalstoffenheffing (i.s.m. met SP).

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Motie
inhuur externen

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Motie
duurzaam zichtbaar meetbaar

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Motie
differentiatie parkeertarieven

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Amendement
stadshal

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Amendement
sluiting Parnas

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Amendement
onkruidbeheer (i.s.m. Pal Groenlinks, CU en SP)

Klik hier om de
volledige motie te downloaden

Amendement
cultuureducatie (i.s.m. VVDLeeuwarden)

Klik hier om de
volledige motie te downloaden