Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 juli 2010

Schriftelijke vragen Parnas

Op 8 juli jl is er een bijeenkomst geweest van de ‘gemeentelijke’ culturele instellingen. Daar is de notitie/opdracht aan de ‘cultureel kwartiermaker’ besproken. Daar waar het collegeprogramma spreekt over een omvorming van Parnas, spreekt de opdracht over “afbouw van Parnas” door “de subsidie aan de instelling in 2013 in zijn geheel te beĆ«indigen en het pand te sluiten”.

Het afbouwen van de subsidie en het sluiten van het gebouw van Parnas wordt als een doel gepresenteerd en ook als opdracht meegegeven aan de beoogd kwartiermaker. De fractie van D66 Leeuwarden stelde naar aanleiding hiervan de volgende vragen:
1. Kunnen we hieruit opmaken dat het college de sluiting van Parnas als een voldongen feit ziet?
2. In de opdracht wordt niet gesproken over kwaliteit. Hoe denkt het college de cultuureducatie in Leeuwarden op niveau te houden?
3. Wat zijn de gevolgen van het afstoten van het stedelijk aanbod? Gaat de beoogd kwartiermaker ook een overzicht geven wat er verloren gaat ten opzichte van de huidige situatie?
4. Kunt u aangeven hoe en op welke momenten de gemeenteraad betrokken wordt bij de plannen om cultuur in Leeuwarden te veranderen?
D66 is voor een goede, efficiƫnte en aansprekende cultuureducatie in de Leeuwarden. Gelet op de onrust die het eventueel sluiten van Parnas meebrengt bij een grote groep Leeuwarders, vindt D66 het belangrijk dat er een open debat wordt gevoerd. En waarbij wat ons betreft alle opties worden opengehouden.