Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 februari 2010

D66: Afvalaanbestedingen moeten eerlijker!

Laat alleenwonende niet de rekening betalen
Mensen die alleen wonen moeten niet langer een onevenredig deel van de rekening betalen voor de afvalverwijderingskosten. Hoewel er een apart tarief is voor alleenwonende en huishoudens met meerdere personen, is het verschil in tarief niet in verhouding tot het verschil in echte kosten. Arnold Rosier, lijsttrekker D66 Leeuwarden: “Het lijkt me niet meer dan normaal dat mensen die minder gebruiken en vervuilen, ook minder betalen.”

Een week eten

Ongeveer de helft van de afvalverwijderingskosten voor de gemeente zijn direct afhankelijk van de hoeveelheid afval die verwerkt moet worden. Alleenwonende betalen momenteel jaarlijks tot wel 984 euro teveel. De vaste kosten bestaan uit het langs laten rijden van de vuilniswagen, en de administratie. Dat je hier per voordeur voor betaalt, kan ik begrijpen. De andere helft zijn de afvalverwerkingkosten. Huishoudens met meer mensen produceren ook meer afval. Van het verschil kan je een week eten.

Meenemen in de heroverwegingen
Leeuwarden moet straks jaarlijks miljoenen euro’s minder gaan besteden. Arnold Rosier ziet hier een kans: “Bij onze lokale heroverwegingen zal zowel de financiering als het bestedingspatroon van de gemeente structureel veranderen. Als we dit gaan veranderen, moeten we het ook meteen goed doen. Dit is een mooie gelegenheid om onze afvalbelastingen eerlijker te maken. Niemand hoeft van mij te betalen voor het vuil van een ander.”

Omrin

D66 Leeuwarden vraagt zich af waarom Omrin überhaupt duurder is dan andere vuilophalers. Tjeerdema, nr. 2 op de kandidatenlijst van D66 Leeuwarden: “Als Omrin nou ontzettend duurzaam was dan kon ik dat nog enigszins begrijpen, maar het kan bij concurrenten de helft goedkoper. Bovendien heeft Omrin met de bouw van de REC (reststoffen energie centrale) definitief gekozen voor het verbranden van afval. Recycling komt nu op de tweede plaats. De REC heeft veel afval nodig. Dit stimuleert de gemeente niet om minder afval te leveren en het stimuleert inwoners niet om minder afval te produceren. Een paradoxale situatie.” Zeker in tijden van bezuinigingen moet hier kritisch naar gekeken worden. D66 wil een eerlijke, goedkopere en duurzamere afvalbestedingen en zeker in Leeuwarden is dat snel en gemakkelijk te realiseren.